Forse belastingverhoging is schandelijk kiezersbedrog! (persbericht CD&V)

zondag 08 dec 2013

Dit is een persbericht van CD&V.  
Op de eerstvolgende gemeenteraad zullen Open VLD Hoeilaart en Pro Hoeilaart opnieuw voorstellen om enkele belangrijk gemeentelijke belastingen fors te verhogen.
Ditmaal gaat het om de twee belangrijkste gemeentelijke belastingen stijgen:

  • de aanvullende personenbelasting stijgt tot een aanslagvoet van 6,8 (stijging met méér dan 13%); 
  • de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgt tot 1100 (stijging met méér dan 15%).

Voor een gemiddeld gezin komt dit al snel overeen met een jaarlijkse extra belasting van enkele honderden euro’s.
Enkele weken geleden besliste dezelfde meerderheid (Open VLD - Pro Hoeilaart) ook om de prijs voor de huisvuilzakken met méér dan 33% te verhogen. Daarbij komt nog de verhoging van de waterprijs (+ 22%) de verhoging van de vaste vergoeding waterfactuur (+ 57% ), de verhoging van gemeentelijke saneringsbijdrage (+ 43%), de verhoging van hondenbelasting (+ 35%), ….
U ziet het, het leven in Hoeilaart wordt plots véél duurder, en dit ondanks duidelijke verkiezingsbeloftes (zie fragment Burgerkrant 1 van OpenVLD -2012).

De opbrengst van deze forse belastingsverhoging is enerzijds nodig om de financiële put, veroorzaakt door de bouw van het Felix Sohiecentrum (kostprijs 9,5 miljoen EURO), te vullen maar ook om bijvoorbeeld het station van Groenendaal te restaureren.
 
CD&V Hoeilaart is niet gekant tegen de restauratie van het station van Groenendaal maar aanvaardt niet dat dit gebeurt met Hoeilaarts belastingsgeld! Dit gebouw is geen eigendom van de gemeente, integendeel, eens de renovatie rond is (ruw geschat 4,2 miljoen EURO) en er een exploitatie komt, zal een belangrijk deel van de opbrengsten gedeeld moeten worden met de NMBS.
 
In het nieuwe strategische plan wordt ook de inkrimping van het gemeentelijke personeelsbestand beschreven, met minstens 10%. Aaangezien Hoeilaart een schepen meer telt dan eigenlijk voorzien is, stelt CD&V Hoeilaart nogmaals voor om eerst te starten met een vermindering van het aantal schepenen. Hoeilaart heeft één tot twee schepenen te veel (besparing 50.000 euro per jaar !). Door de verkoop van onze drinkwatervoorziening, een belangrijke bevoegdheid, is er in de toekomst duidelijk minder werk.
 
Spijtig genoeg zijn al deze immense belastingsverhogingen, ver boven de gewone indexstijging, zeer pijnlijk voor al wie het vandaag al financieel niet makkelijk heeft. Denk maar aan de éénoudergezinnen en de gezinnen met kinderen.
 
Ondanks de aanwezigheid van Pro Hoeilaart, houdt dit asociaal gemeentebestuur hier totaal geen rekening mee!
 
CD&V Hoeilaart zal zich blijven verzetten tegen al deze belastingsverhogingen ! Hieronder een fragment uit de burgerkrant van OpenVLD 2012 - 1.
 
Hier volgt een overzicht van alle stijgingen van belastingen en retributies sinds de gemeenteraadsverkiezingen:
 
Belasting op het opruimen van sluikstorten:
Verhoging basisbedrag van 100 euro naar 250 euro; vermeerderen met 10 euro per kg ⇒ wordt 100 euro per kg
 
Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente
Belasting voor niet-hoeilanders : verhoging van 370 euro naar 450 euro
Belasting op ontgraving : verhoging van 620 euro naar 750 euro
 
Belasting voor het openen en sluiten van grafkelders : verhoging van 198 euro naar 250 euro
 
Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken : verhoging van 0,05 euro per exemplaar naar 0,06 euro , forfaitair aantal 3600 exemplaren ipv 3500 exemplaren
 
Gemeentelijke saneringsbijdrage inzake opvang en tranpsport van afvalwater 1,3332 eur/m³ ipv 0,9313 eur/m³ (verhoging met 43%)
 Belasting op honden : was 18,60 euro per hond en is nu 25 euro per hond
 
Retributie op het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen : van 40 euro naar 60 euro
 
GR 25-02-2013
 
Belasting op de aansluiting van privé-eigendommen op het rioleringsnet: forfaitaire belasting van 1.240 euro incl btw naar 2500 euro incl. btw.
 
Belasting op het afleveren van administratieve stukken:
 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar:
identiteitskaart : 20 euro ipv 13 euro
identiteitskaart zeer dringende procedure : 190 euro ipv 177 euro
identiteitskaart dringende procedure : 125 euro ipv 113 euro
Jonger dan 12 jaar: identiteitskaart : 10 euro ipv 1 euro
 
Tarieven graf-, urnenveld en columbariumconcessies
concessie 20 jaar (voorheen 15 jaar)
 voor één stoffelijk overschot : 600 euro ipv 248 euro/m² 
asurne columbariumnis : 600 euro ipv 500 euro
asurne urnenkelder : 1200 euro ipv 990 euro
 
concessie 50 jaarvoor één stoffelijk overschot : 1200 euro ipv 990 euro/m²
asurne columbariumnis : 1200 euro ipv 990 euro
asurne urnenkelder : 1800 euro ipv 1500 euro