Project ecoduct Groenendaal in een laatste fase (enkele foto's)

donderdag 11 mei 2017

In april 2016 startte de Vlaamse overheid tussen Groenendaal en Waterloo de bouw van de allereerste natuurbrug over de Ring rond Brussel. De brug wordt 60 meter breed en biedt een veilige oversteek aan dieren die de autosnelweg willen over geraken. Zo wordt het verkeer ook veiliger voor de mens. De brug wordt afgewerkt in de zomer van 2017, het aansluitende ecoraster langs R0 en E411 in voorjaar 2018. Beide werken kaderen in het project Life+ OZON en de Europese natuurdoelen Natura 2000.

Op de openwervendag vorige zondag, kreeg iedereen de kans om de locatie te bezoeken, begeleid door een gids, die alle informatie gaf over het bouwwerk en de moeilijkheden die bij de realisatie van zo'n brug komen kijken, welke materialen gebruikt worden, welke technieken ...

Foto's: Michel Picone

Foto simulatie: openwervendag.be