Disclaimer Hoeilander.be

HOEILANDER.BE is een initiatief van VZW Zoniën.

Gebruiksvoorwaarden voor een website beheerd door Hoeilander.be

1.1. Algemeen U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Hoeilander.be kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Hoeilander.be.De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoeilander.be verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.Als Hoeilander.be u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Hoeilander.be tegen aanspraken van derden. 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Hoeilander.be, U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Hoeilander.be-websites. 

1.4. Links naar websites beheerd door derden. De Hoeilander.be-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Hoeilander.be controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Hoeilander,be en de uitbaters van deze website op de een of andere manier samenwerken of dat Hoeilander.be de informatie op deze websites goedgekeurd heeft. 

1.5. Aansprakelijkheid van Hoeilander.be. De informatie op de Hoeilander.be-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Hoeilander.be streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Hoeilander.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.  

1.6.  Privacy statement: Hoeilander.be heeft de voorbije acht jaar een gigantische hoeveelheid foto’s gepubliceerd, met het doel het gemeenschapsgevoel te versterken en de volledige bevolking te betrekken bij wat er leeft in onze gemeente. Wij deden dit steeds met respect. De nieuwe privacywetgeving heeft ons allemaal bewust gemaakt van de gevoeligheden rond dit onderwerp. Daarom dit berichtje! Hebben wij u gefotografeerd maar wenst u liever niet afgebeeld te worden, laat het ons dan per e-mail weten op redactie@hoeilander.be en de foto wordt a.s.a.p. verwijderd. E-mailadres: redactie@hoeilander.be

3. Webmaster Postadres:  Gemeenteplein 15-1560 Hoeilaart E-mailadres: jan@hoeilander.be

HOEILANDER.BE is een initiatief van VZW Zoniën.