De Grote Levensvragen - gespreksavond

27 apr 2018, 20:00

Locatie: GC Felix Sohie - lokaal 't Lindeke

Organisator: Parochiefederatie Hoeilaart - Jezus-Eik

In maart 2017 werd er in samenwerking met Uitgeverij Lannoo, Radio 1 en De Standaard via een representatieve steekproef een enquête georganiseerd bij duizend Vlamingen rond De Grote Levensvragen. Dit uniek onderzoek biedt een zicht op de zinvragen die de Vlaming wakker houden en hoe hij met die vragen omgaat. Naar aanleiding van dit onderzoek publiceerde Uitgeverij Lannoo hierover een boek geschreven door Friedl’ Lesage, Johan Van der Vloet en Ilse Cornu. Ook werd er een theatertournee rond georganiseerd langs verschillende culturele centra en schouwburgen in Vlaanderen, die nog loopt tot 21 april.

Misschien hebt u zelf enkele uitzendingen over de grote vragen van het leven gevolgd op Radio 1? “Touché”, met Friedl’ Lesage, stond in oktober 5 weken lang in het teken van “De Grote Levensvragen”. Samen met specialisten in hun vakgebied zocht Friedl’ Lesage antwoorden op de levensvragen die Vlamingen het meeste bezighouden. Ook Jan Hautekiet hield in het programma dat zijn naam draagt hierover gesprekken met bekende en minder bekende mensen.

Naar aanleiding van dit alles stelde medeauteur van het boek, Johan Van der Vloet tevens diaken in de parochie Neerijse, voor om ook in ons dekenaat enkele gespreksavonden te organiseren waarbij plaatselijke “zinvinders” op hun beurt zouden ingaan op deze grote levensvragen.

De parochiefederatie Huldenberg heeft eind februari reeds zo’n gespreksavond gehouden voor een honderdtal aanwezigen in de kerk van Neerijse.

Ook de parochiefederatie Hoeilaart en Jezus-Eik organiseert nu op haar beurt zo’n gespreksavond over de grote levensvragen onder de titel ‘De ZinVinders’. Deze gaat door op vrijdag 27 april om 20.00 u. in de zaal ‘Lindeke’ van het G.C. Felix Sohie in Hoeilaart.

Hiervoor hebben we 4 mensen van Hoeilaart en Jezus-Eik uitgenodigd met een totaal verschillend profiel en leeftijd om mee te zoeken naar antwoorden en zinvolle wegen die ons kunnen helpen met de grote levensvragen om te gaan. Deze mensen zijn: sociale huisvrouw Mimi Vanormelingen, wereldwinkel-verantwoordelijke Beatrijs Dhont, geëngageerd ICT-leerkracht Jo Portois, socio-culturele organisator Jan Van Assche. Wat hun leeftijd betreft, indien dit van belang zou zijn, is er eentje in de 30, eentje in de 50, eentje in de 60 en eentje in de 80.

Johan Van der Vloet, zal de coördinatie verzorgen en de gesprekken inleiden vanuit de resultaten van de genoemde enquête.

Hij zal aan de deelnemers onder meer volgende levensvragen voorleggen, vragen die we ons allemaal stellen:

  • Heeft het leven zin? Is er iets dat ons overstijgt?
  • Hoe belangrijk is gezondheid?
  • Waarom is er zoveel kwaad in de wereld.
  • Is er leven na de dood?
  • Waarom zijn we zo angstig?
  • Geloven we nog wel in onze maatschappij?
  • Hoe kunnen we gelukkig worden?

Violiste Jade Stordeur hebben we gevraagd om deze gesprekken te omlijsten met muziek. Deze jonge tiener is in haar categorie Brabants kampioen viool.

Daarna praten we na bij een drankje.

De inkom voor dit gebeuren, georganiseerd door de federatieploeg van de parochies Hoeilaart en Jezus-Eik, is gratis. Wel kan men een vrije bijdrage in een mandje leggen. 

510 keer gelezen