Bevoegdheden nieuw schepencollege verdeeld

dinsdag 20 nov 2012

Dinsdag 20 november - Sinds gisterenavond zijn de bevoegheden van het nieuwe schepencollege bekend. Opvallend is vooral het feit dat de bevoegdheden Ruimtelijke Ordenning en Stedebouw in de toekomst onder Tim Vandenput vallen, samen met Financiën, toch twee van de belangrijkste portefeuilles van het gemeentebeleid. Hier het overzicht:
 

  • Tim Vandenput: Personeel, Politie en Brandweer, Burgerzaken, Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordenning en Stedenbouw.
  • Els Uytterhoeven: Cultuur, Toerisme en Erfgoed, Seniorenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Feestelijkheden en Sociale Zaken
  • Marc Vanderlinden: Openbare Werken, Water, Patrimonium, Begraafplaatsen, Afvalbeleid en AGB.
  • Eva De Bleeker: Integratie & Vlaams Karakter, Sport, Onderwijs en Kinderwelzijn, Wonen en Energie.
  • Jean-Paul Van Horenbeke: GEN-werken, Milieu & Duurzaamheid, Lokale Economie, Verkeer & Mobiliteit.
  • Joris Pijpen: Communicatie, Inspraak, Participatie en Marketing, Administratieve Vereenvoudiging, Jeugd en Dierenwelzijn.
  • Wilfried Van Raemdonck: OCMW

Na drie jaar neemt Annelies Vanderlinden de fakkel over van Jean-Paul Van Horenbeke. De bevoegdheid Lokale Economie zal dan verschuiven naar Joris Pijpen en Sociale Zaken zal dan van Els Uytterhoeven verhuizen naar Annelies Vanderlinden.