Falend sociaal woonbeleid ?!?

woensdag 29 aug 2012

Dit is een persbericht van CD&V Hoeilaart

Met de brief van 5 juni 2012 laat de Vlaamse Overheid, agentschap Wonen-Vlaanderen aan het gemeentebestuur van Hoeilaart nu weten dat Hoeilaart totaal niet op schema zit om de opgelegde doelstellingen in 2020 te bereiken.
Concreet voor Hoeilaart is de stand op 31/12/2011 als volgt :
• sociale huurwoningen : gemeentelijk objectief bedraagt 69, waarvan er maar één werd gerealiseerd sinds 1 januari 2008
• sociale koopwoningen : gemeentelijk objectief bedraagt 34, waarvan er geen enkel werd gerealiseerd sinds 1 janauri 2008
• sociale kavels : gemeentelijk objectief is 2, waarvan er geen enkel werd gerealiseerd en geen enkel werd vergund.
 
Niettegenstaande een honderdtal personen op een wachtlijst staan ingeschreven voor een sociale woongelegenheid in Hoeilaart, is er de laatste jaren zo goed als geen aangroei van het aanbod.
Eventuele sociale appartementen in het project “Den Travoo” zullen wellicht niet vóór 2014 gerealiseerd worden en voor het bouwproject in de verkaveling Paloker bestaan er zelfs nog geen bouwplannen, laat staan een overeenkomst met een sociale huisvestingsmaatschappij.
Het is bedroevend te moeten vaststellen hoe sommige politieke partijen in Hoeilaart in hun nieuwe verkiezingsprogramma het belang van een sociaal woonbeleid benadrukken maar er de voorbije zes jaar niet in geslaagd zijn om hier enig concreet resultaat te boeken.

Wim Laureys
Fractieleider CD&V Hoeilaart
E-mail : Wim.Laureys@Hoeilaart.be
GSM : 0475 24 26 41

BijlageGrootte
PDF icon brief wonen vlaanderen.PDF213.94 KB