Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Finse Piste in Hoeilaart

donderdag 06 okt 2011

Dit is een persbericht van CD&V Hoeilaart
 
De Vlaamse regering heeft een nieuw subsidiereglement in het leven geroepen waarbij aan de gemeenten subsidies worden gegeven voor o.a. de aanleg van Finse pistes.
 
Een Finse piste is een in lusvorm aangelegd verlicht loop- en joggingpad met een minimale lengte van 800 meter en waarvan de toplaag bestaat uit houtsnippers of boomschors. Dit materiaal zorg voor een dempende toplaag wat ideaal is voor de recreatieve loper of jogger.
In Hoeilaart zou zo’n Finse piste bijvoorbeeld kunnen aangelegd worden in het gemeentepark rond het gemeentehuis.
 
Omdat in sportbeleidsplan van Hoeilaart voorzien was in de aanleg van een Finse piste tegen het jaar 2012, suggereerde gemeenteraadslid Wim Laureys aan het gemeentebestuur om bij de aanleg ervan een beroep te doen om de subsidies van de Vlaamse regering. Wenst men dit jaar nog subsidies te ontvangen dan moet een aanvraag ingediend worden vóór 14 oktober a.s.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorstel van gemeenteraadslid Wim Laureys onderzocht en liet hem weten dat de aanleg van een Finse piste pas overwogen wordt nadat de resultaten van een uitvoerig onderzoek naar de sportieve noden, behoeften en mogelijkheden in Hoeilaart afgerond is.
 
Niettegenstaande dit onderzoek in het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2012 de hoogste prioriteit 1 kreeg, is dit vandaag, bijna 4 jaar later, nog in uitvoering waardoor de resultaten nog altijd niet gekend zijn.
 
Het gemeentebestuur laat wel weten dat de aanleg van een Finse piste in 2012 nog mogelijk is indien het gemeentebestuur hiervoor ook het nodige geld kan vrijmaken.
 Gemeenteraadslid Wim Laureys hoopt oprecht dat de gemeentelijke financiën het in 2012 nog zullen toelaten om ook in Hoeilaart een Finse piste aan te leggen waardoor de verschillende lopers en joggers in het centrum van onze gemeente hun sport kunnen beoefenen.