Kerstmarkt Hoeilaart: IJs tot discussie!

woensdag 12 okt 2011

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar artikel. Hoeilander.be kan niet aansprakelijk gesteld worden.
De winter heeft zijn intrede nog niet gedaan maar toch houdt het idee van een ijspiste de gemeente Hoeilaart in haar ban. Zo las ik onlangs
een opiniestuk over dit idee op een weblog. De schrijfster stelt de kerstmarkt in haar huidige vorm aan de kaak en is pleitbezorger van een ijspiste te Hoeilaart.
 
De kerstmarkt, een initiatief van de Scouts en Gidsen De Korrelaar, teert op een succesformule die al jaren meegaat. De laatste jaren worden de tenten door de gemeente betaald via een subsidie aan de lokale raad voor economie. Voor verenigingen is de deelname aan de kerstmarkt de ideale gelegenheid om zich kenbaar te maken aan een groter publiek, hun eigen afdelingskas te spijzen of geld in te verzamelen voor één of ander goed doel. De lokale handelaars krijgen de kans om extra publiciteit te vergaren en hun verkoop een stimulans te geven.
 
Ik ben zelf al jaren, als standhouder, betrokken bij de kerstmarkt. Het is dan ook jammer te moeten lezen dat de kerstmarkt als bacchanaal wordt afgeschilderd. Ik durf dan ook te stellen dat de auteur van het artikel zich op glad ijs begeeft door de kerstmarkt te vergelijken met een braspartij. Ieder jaar opnieuw doen onze lokale verenigingen en handelaars hun uiterste best om van deze kerstmarkt een gezellige voltreffer te maken. Het is dankzij hen en hun niet-aflatende ijver dat Hoeilaart een actieve gemeente is. Ik nodig u dan ook graag uit om eens de proef op de som te nemen en de kalender van activiteiten voor dit najaar te raadplegen op de website van Hoeilaart…
 
Waarom zorgt het idee van een ijspiste dan voor zoveel deining? Omdat het debat nooit echt ten gronde is gevoerd! Het is belangrijk voldoende overleg te plegen met de verschillende betrokken raden om tot een besluitvorming te komen die door een zo groot mogelijk deel van de Hoeilaartse bevolking wordt gedragen. Daarom pleit ik voor een interactief beleid dat bijdraagt tot een meer levendige actieve democratie. Ik wens dan ook dat het gemeentebestuur zich engageert tot een bewuste, systematische en duurzame beleidsvoering die het engagement, het initiatief, de betrokkenheid van de Hoeilaartse inwoners stimuleert en faciliteert. De meerwaarden zijn onmiskenbaar want de kwaliteit van het beleid stijgt door de input van experts middenveld, inwoners, etc.) en tegelijkertijd krijgt men ook een veel groter draagvlak, een aanvaarding en een gevoel van mede-eigendom.
 
Met de snelheid waarmee de neutrino’s bewegen, bent u hier jammer in snelheid gepakt. Ik hoop dan ook dat u de tomeloze inzet van onze verenigingen en handelaars zult erkennen en waarderen. Dit neemt niet weg dat frisse nieuwe ideeën in onze gemeente altijd welkom zijn; alleen vraag ik dat het debat grondig wordt gevoerd. Indien u zich kunt vinden in een interactief, doordacht, constructief beleid dan rest er mij tot slot nog dit adagium: Blijf zelf niet aan de zijlijn staan en sla de hand aan de ploeg! Voor een meerwaarde op een echt doordacht, constructief en interactief beleid, Youri Vandervaeren.
 
Ook te lezen op:
 
http://yourivandervaeren.wordpress.com/
 

9778 keer gelezen