Waar is Joris?

maandag 13 mei 2024

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar artikel. Hoeilander.be kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Geachte Schepen Pijpen, Beste Joris,

Afgelopen maandag stond er een vergadering van de Raad van Lokale Economie (RLE) gepland. Een bijeenkomst met heel wat belangrijke en interessante agendapunten. Omdat Lokale Economie uw bevoegdheid is, werd u er uiteraard verwacht. Maar u was er niet.

Het eerste agendapunt was de verwelkoming en voorstelling van de nieuwe beleidscoördinator Lokale Economie. Iemand die u mee hebt aangeworven, iemand die u had moeten voorstellen. Maar u was er niet.

Volgende punt was de evaluatie van ‘Hoeilaart Bruist’. Met deze actie wil de RLE het Hoeilaarts ondernemersleven promoten, en onze vele klanten bedanken voor het vertrouwen. We bespraken wat wijzelf ervan vonden. Maar wat waren de bedenkingen hierover van het gemeentebestuur? Wat zijn jullie bemerkingen? Wij hadden het graag van u gehoord, maar u was er niet.

Nadien bespraken we de cijfers van de campagne ‘Ik koop in Hoeilaart’. Iedereen deelde zijn mening, graag hadden we ook die van u en het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) gehoord. Maar u was er niet.

Dat de provincie Vlaams-Brabant in samenspraak met de gemeente Hoeilaart een detailhandelsplan aan het opstellen is kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen jammer dat de RLE bij deze opmaak niet wordt gehoord, enkel geïnformeerd. Graag hadden we u gevraagd of het mogelijk was om onze betrokkenheid te vergroten. Graag hadden we u gevraagd wat de huidige stand van zaken is. Maar u was er niet.

In de varia ging het over de vele recente ingrepen inzake mobiliteit in ons dorp, en de impact hiervan op verschillende handelszaken. We wilden u vragen of u deze voor ons erg gevoelige problematiek hebt besproken of aangekaart in het CBS. Maar u was er niet.

We kwamen ook te weten dat de toelage voor Lokale Handel opvallend werd teruggeschroefd van 15.000€ naar 10.000€. Dit beperkt voor de RLE uiteraard de mogelijkheden om verder succesvolle acties op te zetten of te onderhouden. We wilden u graag vragen waarom u met het CBS deze beslissing hebt genomen. Maar u was er niet.

Wij wilden u ook vragen waarom de gemeente voor heel wat van zijn eigen aankopen erg weinig lokaal koopt. Immers, de plaatselijke handel steunen is voor een lokale overheid erg belangrijk, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Echter, de lijst van leveranciers is duidelijk, vaak wordt elders gekocht terwijl het lokaal voorhanden is. We wilden u vragen of u alle lokale handelaars wel echt steunt als er zo’n beslissingen worden genomen. Maar u was er niet.

En finaal, beste Joris, ging het over uw betrokkenheid. Luistert u wel naar onze gevoeligheden en aandachtspunten? Wat doet u met onze adviezen?

De ervaring leert dat u nauwelijks voeling hebt met de RLE. U bent er ook niet vaak, sinds de vergadering van 15 februari 2023 was u op geen enkele bijeenkomst meer aanwezig. Vele handelaars zien u ook amper of nooit.

U bent een bedrijvige Facebook-schepen maar daarom kunnen wij, als handelaar, u moeilijk een actieve of steunende beleidsmaker noemen. Jammer, toch?

Het is vandaag 13 mei, nog precies vijf maanden en het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Wij wensen iedereen erg veel succes toe, maar als u er opnieuw zou bijzijn, dan liefst niet meer als Schepen van Lokale Economie. Dat hoeft niet meer. Graag iemand die ons steunt, die naar ons luistert, die ons een warm hart toedraagt. Iemand die er altijd is.  

Met vriendelijke groeten,

Christiane Coorevits – Onthaalouder

Bruno Dils – Elektro-Fix-It

Michel en Lieve Joly-Smets – Holar&Isca 

Elsbeth Laureys – Verzekeringskantoor E. Laureys 

Frederic Robyn – Schrijnwerkerij Robyn

Jan Van Assche – De Brabander Advertising

Jan Vanderstraeten – The Idea Whisperer

Monique Vandervaeren – Bakkerij Vandervaeren

 

3210 keer gelezen

1 reactie

Amen...