Mijnheer De Burgemeester

donderdag 09 mei 2024

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar artikel. Hoeilander.be kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Mijnheer de Burgemeester,

Vandaag heb ik uw krantje ‘Verkiezingen 2024 – nummer 2’ gelezen en uw enquête van Team 1560 ingevuld.

U bent fier op de zaken die de voorbije jaren gerealiseerd zijn.  En terecht.  Een gemeenschapscentrum, een kinderdagverblijf en een sporthall een stad waardig.

En toch, mijnheer De Burgemeester willen wij, van EEN STEM VOOR HOEILAART, u op een paar punten wijzen op risico om door u en uw partij als ‘conservatief’ of ‘negativisten’ te worden weggezet, zoals u de inwoners van Hoeilaart noemt die op- of aanmerkingen durven maken op uw realisaties.

Wees eerlijk, mijnheer De Burgemeester, uw beleid blonk de voorbije zes jaar niet uit op vlak van inspraak en transparantie.  Wij verwijzen hier graag naar de verschillende adviesraden die, onder uw beleid, verworden zijn tot ‘gezellig samenzijn’ zonder meer.  Wij herinneren u, bijvoorbeeld, aan uw belofte die u deed bij de Raad voor Lokale Economie om een charter te schrijven ivm de regeling van events.  Bent u nog steeds aan het schrijven?

Nota voor de lezer van deze brief: ‘conservatieven’ of soms ook ‘onnozelaars’ door de huidige beleidsvoerders genoemd zijn Hoeilanders die kritische vragen durven stellen of opmerkingen hebben op plannen van het gemeentebestuur waar zij inspraak in krijgen nadat deze projecten al goedgekeurd zijn en/of op weg naar uitvoering.

Wij lezen dat u van plan bent om flitspalen te zetten.  Paal en camera kosten zo’n 50 000 euro.  Is er onderzocht wat de alternatieven kosten zoals: verkeersdrempels of andere creatieve en minder kostbare oplossingen?

Wij moeten toegeven dat het gemeenteplein er beter uitziet dan voorheen.  Er zijn een paar horecazaken die met hun zomerse terrassen zorgen voor gezelligheid.

Maar wij nodigen u uit om eens met een kritisch oog naar het plein te komen kijken want uw trots begint af te brokkelen: scheurtjes in het wegdek, het straatmeubilair dat dringend aan een schoonmaakbeurt toe is, de scheve paaltjes worden – soms – gerepareerd wanneer ze té scheef gereden zijn, de 30 km regel wordt niet gerespecteerd (misschien ook daar een flitspaal zetten?).

De ‘Wadi’ in het park.  Prima idee in deze tijden van aandacht voor het milieu.  Het is echter bij toeval dat de Hoeilander van dit plan op de hoogte kwam.  Getuige de talloze reacties op de afbakeningspaaltjes die Aquafin in de grond stak.  Een eenvoudige plaat met uitleg en het plan in het gras planten had de info naar de burger transparanter gemaakt en ‘conservatieven’ de kans gegeven om te reageren.

Wij moesten glimlachen toen u in uw krantje neerschreef: ‘Herstellingen voor 3 à 5 jaar: om de scheuren en gaten op te vullen, wordt warme gietasfalt aangebracht zoals in de J.B.Charlierlaan.  Vlak na de herstelling ziet dit er niet uit, maar dat wordt na verloop van tijd beter’ Gewoon ‘geestig’, mijnheer de Burgemeester.

Het is uw conservatieve inwoners en anderen niet ontgaan dat er bijzonder veel activiteit is ontwikkeld van september 2023 tot op heden: het skatepark, gietbeton, her aanleg van straten, een plan om het sluipverkeer tegen te houden en zelfs deze week: de shuttle bus.  Niet slecht maar wij vragen ons wel af waarom al deze initiatieven niet over de voorbije 6 jaar konden verspreid worden.

Wat wel opviel in de voorbije zes jaar was ‘project C’ waarvoor jullie veel belangstelling hadden en dat door – conservatieve – bewoners van Hoeilaart gelukkig werd tegengehouden, waaronder verschillende leden van EEN STEM VOOR HOEILAART.  Helaas konden deze bewoners van uw dorp niet voorkomen dat nog andere ‘blokken’ werden gepland en gebouwd.  Wees gerust: de ‘conservatieven’ zullen ook de volgende jaren actief blijven en niet om hun gelijk te halen maar om de leefbaarheid van een dorp, geen stad te blijven garanderen.

EEN STEM VOOR HOEILAART wil u ook aanmoedigen.  Uw partij lijkt wel groener dan ooit.  U belooft overal meer groen.  Zelfs op het gemeenteplein.  Bij deze hopen we dat het over meer gaat dan het dunne boompje dat uw collega Pijpen aan de Dehaize-parking, fier, in de grond stak.  Opgelet!  Meer groen zijn niet: beplanting in bloembakken.  Dit gezegd zijnde: we kijken er naar uit!

En dan uw fameuze HET GROTE REFERENDUM.  Meent u dit echt?

‘Vraag: Het sluipverkeer door uw wijk moet drastisch dalen en met infrastructurele ingrepen maximaal naar de hoofdwegen gebracht worden.

Hierop kan geantwoord worden met JA, NEE, of GEEN MENING….

Ik wil het argument horen van de persoon die op deze vraag NEE zou antwoorden.

Nog een goeie:

‘We voeren een gezond en doordacht financieel beleid met aandacht voor schuldafbouw, gepaste investeringen en dat zonder de belastingen te verhogen’

Hierop kan geantwoord worden met JA, NEE, of GEEN MENING….

Zou er iemand in Hoeilaart zijn die meer belastingen wil betalen en dus op deze vraag NEE zou antwoorden?

Terechtwijzing:

‘We maken Hoeilaart fietsvriendelijker’

Hierop kan geantwoord worden met JA, NEE, of GEEN MENING….

Dit hoeft zelfs niet in uw referendum geplaatst worden.  Het is gewoon uw verdomde plicht.

‘We zetten meer in op snelheidscontroles’

Hierop kan geantwoord worden met JA, NEE, of GEEN MENING….

Ook hier hoeft de Hoeilander geen moeite te doen.  Veiligheid is een taak van een lokaal bestuur.

Een rechtzetting:

‘We zullen de bestaande tienerschool VONK uitbreiden met een tweede en derde graad’

Hierop kan geantwoord worden met JA, NEE, of GEEN MENING….

Wie zou hier NEE op antwoorden, mijnheer De Burgemeester?  Tienerhaters?

Daarenboven is uw ENIGE verdienste dat u een terrein in pacht hebt gegeven aan het gemeenschapsonderwijs om een school te mogen bouwen.  De initiatiefnemers, degenen die jarenlang dit project hebben voorbereid, die zich ingezet hebben om dit project te realiseren daar zegt u niets over.  U recupereert hierbij de inspanningen van andere dorpsgenoten.

Wel leuk dat u 150 Euro veil hebt om de ‘winnaars’ van uw GROTE REFERENDUM te belonen.  Tegelijk levert het u telefoonnummers en mailadressen van niet-conservatieven om uw lijst aan te vullen.

EEN STEM VOOR HOEILAART nodigt de Hoeilander uit om een bezoek te brengen aan deze nep enquête. De resultaten zich op voorhand laten raden en met fierheid, in kleur, zullen gepubliceerd worden in een volgende folder.

U hoort veel: ‘Awel Burgemeester, nu zien we terug wat er met ons geld gebeurt’.

Wij weten het: een gevoelig punt.  Wij herinneren ons het YouTube filmpje waarin u emotioneel met het budget zwaaide.  Helaas, zijn er tekenen die wijzen op een minder gezond financieel beleid.  We zijn het voor u gaan opzoeken: De schuldgraad in Hoeilaart bedraagt 1891 euro per inwoner. Dat betekent dat elke inwoner van Hoeilaart welgeteld 1891 euro zou moeten betalen om alle schulden van de gemeente terug te betalen. In Vlaanderen is de gemiddelde schuldgraad 1058,83 euro (cijfers van oktober 2023).

Mogelijk verwijt u ons dat wij van EEN STEM VOOR HOEILAART staan te roepen aan de kant.  Dat klopt. Maar wij zijn ook al maanden hard aan het werken om een STEM te hebben in het beleid van de volgende zes jaar.  Op basis van de kennis die we de afgelopen maanden hebben opgedaan weten wij dat er zeer hard zal moeten gewerkt worden.  Daar zijn wij van EEN STEM VOOR HOEILAART klaar voor.  Wij hebben ons programma niet geschreven, wèl de Hoeilanders.  Zij hebben ons aangegeven wat zij van ons verwachten.  Het engagement van EEN STEM VOOR HOEILAART is om samen te werken met iedere Hoeilander, zonder onderscheid.  Wij stellen ons ten dienste maw wanneer de Hoeilander voor ons kiest zullen we hem/haar betrekken in het beleid.

En nog dit: wij zullen een vertegenwoordiger van EEN STEM VOOR HOEILAART sturen naar alle activiteiten van de Hoeilaartse verenigingen van welke strekking ook.  We zijn er ons van bewust dat we niet veel thuis zullen zijn maar het hoort bij de job en wij wonen in Hoeilaart dus zijn we snel weer thuis.

EEN STEM VOOR HOEILAART

1313 keer gelezen