Antwoord op UF

vrijdag 12 okt 2012

Beste leden van Union des Francophones, 
Ik wens hierbij te reageren op uw propaganda die ik in mijn brievenbus heb gevonden. Met alle respect maar als een Europese expat wil ik u toch vragen waar u de authoriteit vandaan haalt om ons "Europeanen" in dezelfde categorie als u te plaatsen. We zijn helemaal niet als u om de Franstalige of eender welke andere cultuur op te dringen in Vlaanderen.In tegenstelling tot u volgen de meesten onder ons Nederlandse les en doen we ons best om ons te integreren, wensen we geen Franstalige scholen, houden we van de kwaliteit van service en business mentaliteit van de Vlamingen.
 
In tegenstelling tot u wensen we niet als minderheid erkend te worden. De meeste Europese expats hebben helemaal geen probleem met het concept van aanpassing en integratie in een gastland, waarom zouden we nu wel problemen hebben met Vlaanderen en de Vlamingen? We hebben er voor gekozen om in Vlaanderen te komen wonen, indien we de voorkeur zouden gehad hebben om in het Franstalig landsgedeelte te wonen, wees dan maar gerust, dan waren we ook in het Franstalig landsgedeelte gaan wonen.Bovendien zou voor velen onder ons het gemis aan Vlaams management in de Vlaamse Rand een catastrofe zijn, gelet op het feit dat de Vlamingen cultureel, economisch en academisch heel goed voorzien zijn om zulk een grote internationale gemeenschap te herbergen.Ik wil u dan ook de goede raad geven om enkel voor u zelf te spreken in uw propaganda en om ons buiten uw oorlog met de Vlaamse cultuur te houden. 
Mandy Bubier
 
Een geïntegreerde Europese expat in Vlaanderen

3959 keer gelezen