IJver werpt stilaan haar vruchten af!

dinsdag 25 mrt 2014

Dit is een persbericht van CD&V
Dinsdag 25 maart - Op de OCMW-raad van 17 maart 2014 werden de laatste lastenboeken eindelijk goedgekeurd. In het totaal dienden 12 percelen gegund te worden voor de levering van goederen en diensten voor het dienstjaar 2014 aan het OCMW. Vier Hoeilaartse handelaars trokken aan het langste eind! De onverdroten inzet van CD&V Hoeilaart voor onze handelaars begint ook hier stilaan haar vruchten af te werpen.
 
De OCMW-fractie, bij monde van Marie-Paul Bockstal en Youri Vandervaeren, is ervan overtuigd dat onze lokale handelaars zich ook door hun persoonlijke dienstverlening weten te onderscheiden. Daarom ijveren we er als fractie voor dat er in de lastenboeken ook voldoende aandacht aan kwaliteit en dienstverlening zou worden geschonken. Wanneer we evolueren naar een beter evenwicht, dan kan dit op termijn resulteren in een toenemend aantal lokale handelaars die aan het OCMW mogen leveren.
 
CD&V Hoeilaart draagt alle lokale handelaars een warm hart toe en zal er dan ook over waken dat bij de toekenning van de volgende lastenboeken naar een geoptimaliseerd puntensysteem kan worden overgegaan. We kijken alvast reikhalzend uit naar mogelijks initiatieven van de meerderheidsfractie in dit dossier.
 
Namens de CD&V-fractie in de OCMW-raad,
Marie-Paul Bockstal, Youri Vandervaeren
 
Webstek: http://hoeilaart.cdenv.be