Lokale handelaars en het gemeentelijke aankoopbeleid

donderdag 19 apr 2012

Dit is een persbericht van Wim Laureys, CD&V Hoeilaart
 
De Hoeilaartse gemeenteraad heeft zich met unanimiteit akkoord verklaard met het voorstel van CD&V fractieleider Wim Laureys om de lokale handelaars zo veel mogelijk de kans te geven om deel te nemen aan prijsvragen uitgaande van het gemeenbestuur van Hoeilaart.
 
“Het is de bedoeling om lokale handelaars ten minste aan te schrijven en dit telkens de gemeente iets wenst aan te kopen wat hier in Hoeilaart bij lokale handelaars ook verkrijgbaar is” aldus raadslid Laureys. Met dit voostel wenst hij te vermijden dat men, wellicht onbewust, over het hoofd zou zien dat een bepaalde aankoop ook kan uitgevoerd worden in Hoeilaart. “Het is wel vanzelfsprekend dat de regelgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing blijft, maar in sommige gevallen met een klein prijsverschil, kan het bestuur beslissen, mits enige motivatie, om de aankoop toch lokaal bij een handerlaar te plaatsen.”.
 
Voor Wim Laureys, is het belangrijk dat acties zoals KOOP IN HOEILAART, een goed initiatief van de Raad voor Lokale Economie (RLE), ook daadwerkelijk ondersteund worden door het gemeentebestuur.
Vermits Laureys heeft vastgesteld dat het gemeentebestuur vandaag met een onvolledige en verouderde lijst van lokale handelaars werkt, doet hij een oproep naar alle handelaars om zichzelf kenbaar te maken bij het gemeentebestuur van Hoeilaart zodat ze zeker uitgenodigd worden bij een eventuele toekomstige prijsvraag.
 
Wim Laureys
Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart
 
E-mail : Wim.Laureys@Hoeilaart.be
GSM : 0475 24 26 41