Steven Laureys ontwikkelt nieuwe bewustzijnstest

zaterdag 14 mei 2011

Onder de titel “Preserved Feedforward But Impaired Top-Down Processes in the Vegetative State” verscheen er opnieuw een artikel aan de hand van de Hoeilaartse professor Steven Laureys in het wereldwijd gerenommeerd wetenschappelijk vakblad SCIENCE (www.sciencemag.org).
Onderzoekers van de Universiteit van Luik hebben een nieuwe bewustzijnstest ontwikkeld, die mogelijk de kans op herstel van comateuze patiënten beter kan voorspellen. Ook verwierven ze meer inzicht in hoe het bewustzijn functioneert.
 
De studie van de Universiteit van Luik, die gevoerd werd onder leiding van de Vlaamse en Hoeilaartse neuroloog Steven Laureys, staat deze week in het vakblad Science.
 
Het onderzoeksteam ging bij 22 gezonde vrijwilligers en 21 comapatiënten de elektrische reactie na van het brein op auditieve prikkels - een reeks simpele tonen.
 
"Feedbackloops"Bij de gezonde vrijwilligers, maar ook bij 13 patiënten met "minimaal bewustzijn" - zij tonen meer dan reflexbewegingen, maar kunnen niet communiceren - konden de onderzoekers in kaart brengen wat er op dat moment in hun hersenen gebeurde. "Dankzij deze nieuwe studie is de rol van 'feedbackloops' aangetoond als noodzakelijk voor bewuste ervaring", zegt Melanie Boly, die het onderzoek uitvoerde.
 
GeluidsprikkelsDie "feedbackloops" zijn feedbackhersencommunicatie tussen de auditieve cortex, die geactiveerd wordt bij geluidsprikkels, en een frontopariëtaal netwerk, waar zich grijze cellen bevinden die informatie verwerken. Acht van de patiënten die zich in een "vegetatieve toestand" bevonden, hadden die hersencommunicatie niet.
 
Betere behandelingDe onderzoekers konden dankzij de bewustzijnstest meer inzicht verwerven in het bewustzijn. Daarnaast kunnen artsen de test mogelijk gebruiken om patiënten beter te behandelen, om hun kans op herstel beter te voorspellen en om na te gaan of de patiënt zich bewust is van de aanwezigheid van anderen. "Maar dit is slechts het begin, huidige studies bestuderen de prognostische waarde van deze nieuwe techniek", zegt Laureys.
 
U kan hierover ook meer lezen in een artikel van "Het Laatste Nieuws".