Daling aantal overlijdens bestendigt zich! (fotoalbum)

dinsdag 01 nov 2016

77 overlijdens noteerde de dienst Burgerzaken sinds 1 november 2015: 36 vrouwen en 41 mannen. De oudste was 97 jaar, de jongste 35. Enkele geleden jaren lag het gemiddelde nog op 140 maar de Hoeilander wordt alsmaar ouder. De dienst noteerde 98 begrafenissen, 56 crematies en 42 traditionele begravingen. Er zijn dus wel wat ex-Hoeilanders die voor hun laatste rustplaats terugkeren naar onze mooie gemeente.

Het vernieuwde kerkhof (zie fotoalbum), naar een ontwerp van de Hoeilaartse milieuambtenaar en tuinarchitect, Eric Kumps, ziet er schitterend uit, mooi verzorgd, proper en ordelijk. Het paviljoentje waar je ook water kan nemen, geeft een extra cachet. Na het ruimen van een hele reeks graven is er een nieuw urnenveld aangelegd. Mooi werk.

De Sint-Clemensparochie herdacht in de namiddag de 38 overledenen die voor een christelijke afscheidsliturgie kozen.  Je vindt hun namen op het PDF-kaartje in bijlage. Het aantal begrafenissen in de kerk daalt zienderogen. Hier een overzicht: 2010 - 66, 2011 - 60, 2012 - 58, 2013 - 51, 2014 - 53, 2015 - 47, 2016 - 38. De komst van het uitvaartcentrum Coorevits- Rosier in Jezus-Eik heeft duidelijk een invloed.

Pastoor Nuyts beklemtoonde in zijn preek (zie PDF) dat Allerheiligen naast een 'kerkhofdag' van treuren om verlies en gemis, ook een moment van vriendschap, liefde en dankbaarhied is. Dankbaarheid om het geschenk van liefde, vriendschap en leven van de mensen die voor je geweest zijn; de mensen die je gemaakt hebben tot wie en wat je je bent.

Het zalig zonnetje zorgde alvast voor een druk bezocht en met bloemen overladen kerkhof