Druifkracht groeit verder! (persbericht)

maandag 02 mei 2022

Energiecoöperatie Druifkracht die nu zo’n 320 leden telt uit vooral Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren, hield zaterdag 23 april zijn tweede algemene ledenvergadering. Ditmaal niet via een beeldscherm maar live in Hoeilaart. 

De bijeenkomst was voorzien van randanimatie waar kinderen terecht konden om bijvoorbeeld zelf windmolentjes te maken en zonnebloemen te zaaien. Buiten, voor het gc Felix Sohie, was een show van elektrische voertuigen en binnen een kleine infomarkt, een fairtrade-toog, een doorlopende documentaire over de opkomst van energiegemeenschappen (al 1 miljoen Europeanen zijn inmiddels coöperant) en een vertelhoek voor de allerkleinsten terwijl de volwassenen konden praten over de ambities van Druifkracht.

Klimaatwinst

Het was een mooie dag, de bijeenkomst werd bezocht door zo’n vijftig personen. Maar de contacten waren vruchtbaar en er traden weer nieuwe inwoners toe tot de burgercoöperatie. Druifkracht cvso sloot 2021 af met een winst van ruim € 15.000 over zijn eerste werkjaar. Het rendement bedroeg 4,6%, de risico’s en onzekerheden werden als gering beoordeeld. Die opbrengst is afkomstig van 639 zonnepanelen die 243 megawattuur produceerden, het verbruik van 69 huishoudens. De zonnepanelen van Druifkracht liggen momenteel in Huldenberg, Neerijse en Kraainem. Het volgende grote project wordt het woonzorgcentrum van Hoeilaart en de gemeenteloods. Geld verdienen door te investeren in “zonne-energie op andermans daken” is  voor menig coöperant niet het enige doel. “Wij speculeren vooral op klimaatwinst” is een gevleugelde uitdrukking binnen Druifkracht.

Taxshelter

De overheid heeft het opnieuw aantrekkelijk gemaakt om coöperant te worden. Tot nader order levert elk aandeel van € 250 weer een taxshelter-attest op. Wie personenbelasting betaalt krijgt daarmee een eenmalige belastingvermindering. Voor een micro-onderneming als Druifkracht kan men dan in 2023 via de belastingaangifte € 120 recupereren per aandeel. De coöperanten gingen unaniem akkoord met de voorstellen van de raad van bestuur van hun cvso. De behaalde winst wordt pas een volgend jaar uitgekeerd. 

Klimaatnetwerk

Druifkracht is een (van de relatief weinige) erkende coöperatieve vennootschappen (cv) in België die daarnaast ook de status hebben van sociale onderneming (so). Naast de cvso is er nu ook een gelijknamige vzw opgericht die onderdak biedt aan de vrijwilligersactiviteiten van de burgerenergiebeweging. De coöperanten beslisten vrijdag om het werk van de vzw te steunen met zo’n € 500. Eén van de ambities is om te komen tot de oprichting van een klimaatnetwerk in de Druivenstreek: een samenwerkingsverband van organisaties die de energietransitie, en meer algemeen de aanpak van de klimaatcrisis, samen met lokale ondernemers en kmo’s en de gemeenten willen versnellen door samen acties op te zetten.

Wind op zee

Een volgend, heel groot project zal bestaan uit deelname aan de bouw van een windmolenpark op de Noordzee waar alle Belgische burgercoöperaties hun krachten en knowhow zullen bundelen. Tegen de zomer wordt daarover meer nieuws verwacht, de voorbereidingen zijn momenteel in volle gang.