GSM mast in 't centrum op ERCH, de correcte informatie (persbericht CD&V)

woensdag 03 mei 2017

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 hebben de meerderheidspartijen, OPEN VLD en PRO HOEILAART,  een verhuurovereenkomst voor 15 jaar goedgekeurd met Proximus. Hierdoor kan Proximus op het voetbalveld van ERCH een 35 meter hoge GSM mast plaatsen. Elk gemeenteraadslid heeft hierover vooraf twee documenten (zie bijlagen) gekregen: het huurcontract zelf, maar ook het technisch dossier van Proximus waarin tot in de details wordt beschreven welke mast er op het voetbalveld komt. De afmetingen, welke antennes, waar de kabels komen, enz…. Zo staat er in het dossier een technische tekening van de mast met alle afmetingen. De hoogte kan gemakkelijk afgelezen worden,  35 meter.

CD&V Hoeilaart vindt dit totaal onverantwoord. Er zijn genoeg andere plaatsen in de streek waar masten minder storend zijn voor de omgeving, dan de dorpskom.

Wat nog erger is: door de huurovereenkomst goed te keuren heeft de gemeente zowat het enige wapen uit handen gegeven om dit project nog tegen te houden. De nodige vergunningen worden immers niet door de gemeente afgeleverd maar door de Vlaamse Gemeenschap. De gemeente mag enkel een niet-bindend advies geven. Niemand gelooft echter nog dat de gemeente deze bowuvergunning een negatief advies zal geven dat tegenstrijdig is met een door haar ondertekende huurovereenkomst.

Dat de gemeente dit project zomaar kan stoppen is dus een sprookje. Dit verontrust CD&V ten zeerste. We hebben de meerderheid hiervoor tijdens de gemeenteraad voldoende voor gewaarschuwd.

Ook over de andere inhoud van het huurcontract maken wij ons zorgen. Zo mag Proximus de mast later verder onderverhuren aan elke andere operator. Niemand die dus nu al weet hoeveel bijkomende antennes er later nog op deze mast komen te staan. In punt 1.2 van de huurovereenkomst (zie bijlage) staat zelf s dat: op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, zijn Installaties te vervangen, aan te passen of uit te breiden door andere installaties voor telecommunicatie of enige andere installaties bestemd voor telecommunicatie. M.a.w., de mast kan  in de toekomst hoger of breder worden als Proximus dat wenst.

En dit allemaal voor een schamele 4.500 Euro huurgeld per jaar!

Dit is een perssbericht van CD&V