Hoeilaarste ruimtelijke ordening moet deskundig aangepakt worden ! (persbericht CD&V)

donderdag 19 jul 2018

CD&V Hoeilaart pleit er al langer voor om de verdere verstedelijking van Hoeilaart tegen te gaan. Op gemeentelijk vlak kunnen we dit zelf doen door het huidig gemeentelijk structuurplan bij te stellen en door op een weloverwogen manier duidelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op te stellen. Vandaag is er heel wat commotie rond de oprichting van 73 assistentiewoningen in een prachtig en belangrijk binnengebied in het centrum van onze gemeente, langsheen de Brusselsesteenweg.

Op 18 december 2017 plaatste de CD&V fractie dit dossier als eerste en als enige op de agenda van de gemeenteraad. Dit tot verbazing van de vele collega gemeenteraadsleden van de meerderheid die blijkbaar totaal niet op de hoogte waren van dit project. e oprichting van 73 assistentiewoningen in dit binnengebied zal een te grote negatieve impact hebben op de omgeving en omwonenden.

Het huidig gemeentebestuur heeft dan ook bij de opmaak van het RUP KERN onvoldoende rekening gehouden met de bezwaarschriften die de omwonenden toen hadden ingediend. Voor CD&V is de mening van de omwonenden wel belangrijk.

Wil men in Hoeilaart de weg vooruit nemen op gebied van ruimtelijke ordening, dan moet dit RUP Kern zo snel als mogelijk met kennis van zaken en door bekwame politici bijgestuurd worden. 

Patrick Demaeschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys

Gemeenteraadsleden voor CD&V Hoeilaart

17 juli 2018

Voor meer info : Wim Laureys (wim.laureys@hoeilaart.be- 0475 24 26 41)

"Persberichten vallen steeds buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.