Persbericht CD&V - Fusie is meer dan 'centen en efficiëntie"

zondag 02 apr 2017

Persbericht - Op de vorige gemeenteraad  heeft CD&V Hoeilaart zich ook uitgesproken tegen een mogelijke fusie met Overijse. We hebben er op de gemeenteraad wel op aangedrongen dat we een betere en bredere samenwerking met Overijse willen . De gemeenteraad heeft ons daarin gevolgd en heeft dit in het antwoord aan Overijse opgenomen. Er zijn inderdaad nog heel wat domeinen waarin we met onze buurgemeente kunnen samenwerken. We denken bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke sportinfrastructuur  (zwembad, atletiekpiste, turnzaal,….) of aan een betere afstemming van  de mobiliteitsplannen. Over deze thema’s hebben we al overlegd met CD&V Overijse.

Waarom dan geen fusie? De enige argumenten, zowel pro als anti,  die we tot nu toe gehoord hebben zijn 'geld en efficiëntie'. Dit is uiteraard belangrijk, maar voor een behoorlijk bestuur zijn ook andere zaken belangrijk. Zo is er het eenvoudige feit dat de Hoeilaartse bevolking ronduit tegen een fusie is. Als goede democraat moet je dat respecteren. De betrokkenheid van de bevolking bij het beleid is immers belangrijk  Zouden de hoeilanders zich nog thuis voelen in een grotere bestuurseenheid met Overijse? Als kleinste partner in die fusie twijfelen we daaraan. Zou de eigenheid van de gemeente bewaard blijven? Niet evident. De politieke cultuur  in Overijse is bijvoorbeeld totaal anders dan in Hoeilaart.

In Hoeilaart heeft CD&V steeds een dialoog nagestreefd met de anderstaligen, in Overijse heeft men eerder gekozen voor een conflictmodel. Ook het verenigingsleven heeft in elke gemeente zijn eigenheid. Meer efficiëntie is uiteraard goed, maar meer democratie door een grotere betrokkenheid van de bevolking is dat ook. CD&V Hoeilaart  gaat voor  dat laatste! Geen fusie dus maar wel een zo breed mogelijke samenwerking.

Alain Borreman - Voorzitter CD&V