Raad Lokale Economie uit ongenoegen in open brief

woensdag 01 sep 2021

Nu zondag vindt in het Hoeilaarts centrum een groot BMW Motorrad evement door. Onze gemeente krijgt vele honderden motards op bezoek en er zijn tal van activiteiten. De Raad voor Lokale Economie heeft in een Open Brief haar ongenoegen geuit, niet over het evement zelf, maar over het feit dat men pas vorig weekend verwittigd is dat het centrum vanaf vrijdag grotendeels zou afgesloten worden. De RLE neemt het niet dat er amper gecommuniceerd wordt. Voor de RLE is een rode lijn verschreden. De raad slikt het niet langer nooit tijdig betrokken te worden bij activiteiten in het centrum en zal dit niet langer aanvaarden. De Open Brief is gericht aan het schepencollege. Voor de RLE zijn grote evementen welkom maar niet op deze manier.

Hieronder vind je de brief.

OPEN BRIEF AAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN HOEILAART

Geachte burgemeester en schepenen

Via een bewonersbrief hebben de ondernemers van het Gemeenteplein vorig weekend mogen vernemen dat er op zondag 5 september een groot evenement, BMW Motorad Day, plaatsvindt in het centrum. De voorbereidingen daarvoor starten al op vrijdag en zullen een grote impact hebben op de activiteiten van onze ondernemers.

Uiteraard juichen wij grote evenementen toe die Hoeilaart op de kaart zetten en een ruim publiek van overal in België laat kennismaken met de troeven van onze gemeente maar als Raad voor Lokale Economie hebben wij toch enkele belangrijke opmerkingen:

  1. Wij vinden het onaanvaardbaar dat men ons niet heeft betrokken bij het inplannen van dit evenement. Inspraak en participatie zijn in dergelijke gevallen noodzakelijk zodat wij kunnen samenwerken aan het succes van een dergelijk feest. Het centrum en de parkings afsluiten zonder voorafgaand overleg is gewoon ‘not done’.  Ondernemers worden gedwongen reserveringen te annuleren, een geplande opendeurdag dreigt in het water te vallen en dit alles omdat we voor voldongen feiten zijn geplaatst.
  2. Bij de organisatie van dergelijke evenementen is samenwerken met de lokale economie altijd een meerwaarde voor alle partijen. Het zou een automatisme moeten zijn om steeds iemand van de RLE mee aan tafel te zetten die creatief meedenkt, bezorgdheden uit en advies geeft.
  3. De laattijdige communicatie zorgt onmiddellijk voor een negatieve sfeer. Jammer, want dat had kunnen vermeden worden. De Hoeilaartse lokale economie is kwetsbaar en werkt elke dag hard om een trouw cliënteel op te bouwen en te behouden. De impact van een gebrek aan samenwerking en inspraak zorgt voor pijnlijk economische schade.

Verwijzend naar onze vergadering van maandag 30 augustus, gaan wij graag in op uw voorstel om tussen de RLE en de gemeente een bindend charter op te stellen dat dergelijke situaties in de toekomst kan vermijden.  Met deze open brief willen wij vooral duidelijk stellen dat, zoals we u op de vergadering hebben meegedeeld, niet langer akkoord gaan met de manier waarop het gemeentebestuur deze dingen aanpakt. Voor de RLE kunnen er in de toekomst, over het hele centrum, enkel nog dingen gepland worden na overleg en inspraak van de ondernemers. Voor ons is de rode lijn getrokken. 

Hopelijk kan deze brief de start zijn voor een betere en proactieve samenwerking tussen gemeentebestuur en Raad Lokale Economie, waarbij tijdige communicatie en transparantie centraal staan.

Met vriendelijke groeten,

Tinne Kunnen - Voorzitter RLE