Sint-Clemenskerk (voorlopig) gesloten!

zondag 28 mei 2017

De kerkfabriek liet zondag, tijdens de eucharistieviering, een belangrijke mededeling voorlezen in verband met de stabiliteit van de kerk door de vernieuwing van het Gemeenteplein.  Het komt er op neer dat noch de gemeente, noch het studiebureau over voldoende informatie beschikken om de stabliteit van het kerkgebouw te garanderen tijdens de volgende fase van de werken: de heraanleg van de wegenis rond de kerk. Daarom heeft de kerkfabriek het besluit genomen dat er voorlopig niets meer mag doorgaan in de kerk. Ook het concert van het Ruusbroeckoor op 10 juni zou niet kunenn doorgaan.

Lees hieronder de volledige tekst:

Belangrijke mededeling omtrent de gevolgen van de werken in de directe omgeving van de kerk en dit in het kader van de vernieuwing van het gemeenteplein door het gemeentebestuur.

De verantwoordelijke instantie van dit kerkgebouw, de kerkfabriek, heeft op voordracht van de voorzitter beslist om vanaf morgen maandag de kerk om veiligheidsredenen tijdelijk te sluiten. Vanaf die dag zullen de werken aan de kerkomgang hervatten en doorgevoerd worden, wellicht ook met zware machines. Deze weg omheen het kerkgebouw zal volledig vernieuwd worden evenals de verschillende toegangen. Er worden ook nieuwe wegfunderingen aangelegd onder de rondweg. Diverse werkzaamheden zijn gepland die de stabiliteit van de kerk kunnen hypothekeren.

Na besprekingen tussen de gemeente, de studiebureaus van de gemeente en de Kerkfabriek, is gebleken dat de Kerkfabriek over onvoldoende informatie en studies beschikt om de stabiliteit van het kerkgebouw te garanderen.

Daarom deze beslissing van de kerkfabriek die zal gelden tot na die werken en nadat eerst een grondige evaluatie zal gebeuren omtrent de stabiliteit van de kerk.

Wij vragen uw begrip en hopen dat jullie de grote bekommernis van de kerkfabriek nl. “veiligheid eerst” zullen aanvaarden.

De eucharistievieringen en andere vieringen zoals uitvaarten, huwelijk, doopsel, zullen in die periode vanaf zondag, Pinksterdag, doorgaan in de kerk van Jezus-Eik op onze gewone uren.   Op zondag zal daar dus een mis zijn om 9.30 u. en ook om 10.45 u.

Ook andere bijeenkomsten en evenementen zullen er in de Sint-Clemenskerk niet kunnen doorgaan.