Vakantiespeelpleinen vierden 40ste verjaardag

vrijdag 26 aug 2016

Donderdag werden de zomerspeelpleinen 2016 afgesloten met een blitse 'FLUOFUIF' in het GC Felix Sohie. Maar er werd meer gevierd dan de afsluiting van een seizoen. De Hoeilaartse gemeentelijke speelpleinen bestaan dit jaar immers 40 jaar en dat is toch wel een meer dan respectabele periode. Om dit te vieren was er vanaf 18uur een receptie waarop heel wat oudgedienden een glaasje kwamen drinken en herinneringen deelden bij tafels vol oude foto's.
 
Als je kijkt wie er de voorbije 40 jaar de speelpleinen mee heeft helpen organiseren met als prioriteit het voor de kinderen zo plezant mogelijk te maken, dan kan je enkel concluderen dat dit initiatief voor het sociale weefsel van onze Hoeilaartse gemeenschap van uitzonderlijk belang is. Hier wordt elke vakantie opnieuw de basis gelegd van een hechte en vriendschappelijke samenleving.  Jongeren leren verantwoordelijkheid nemen in leiding, leren creatief zijn en zich inzetten voor anderen. Mooier kan het niet zijn.
 
De hele geschiedenis schrijven van deze 40 jaar, daar beginnen we niet aan, maar enkele weetjes kunnen we je toch meegeven. Onderaan vind je ook tweefotoalbums met enkele foto's van lang geleden en van vorige donderdag.
 
De Hoeilaartse vakantiespeelpleinen startten in 1975. Het was een initiatief van een werkgroep binnen de toenmalige ‘Jongerenraad’, na goedkeuring door het gemeentebestuur. Ze werden georganiseerd in de zomervakantie, op de paardenrenbaan van Groenendaal, waar tijdens de zomer geen wedstrijden plaatsvonden. De doelgroep was kinderen van 6 tot 14 jaar uit Hoeilaart en deelnemen was dat jaar gratis. De kinderen kregen toen een warme maaltijd voor de prijs van 40BEF (€1). Er was elke weekdag werking behalve in de week van 21/7.
 
In 1976  besloot het gemeentebestuur met het project van de Jongerenraad verder te gaan. Schepen Betty Joly en Bert Van Kerckhoven waren contactpersoon voor inlichtingen.
 
In de jaren ’80 bestond er een ‘vaste commissie van advies van de gemeentelijke speelpleinen’. In 1991 kwam deze commissie samen onder het voorzitterschap van schepen Georgette Van Essche en Renny Rombouts en was samengesteld uit ouders, personeelsleden, hoofdanimatoren en de jeugdconsulent die sinds eind jaren ’80 actief was in de gemeente. In 1996 werd deze adviescommissie ontbonden (met de komst van het decreet rond jeugdwerkbeleid in 1993 vervielen een aantal verplichtingen terzake) en werd een stuurgroep speelplein in het leven geroepen.
 
Vanaf de opening van jeugdcentrum Koldam in 1989 gingen de speelpleinen daar door. Er werd ook vaak gebruik gemaakt van lokalen in het oude GC Felix Sohie en jarenlang in het Groene Dal voor de kleinste kleutertjes. Sinds de opening van de Joengele werd de werking gesplitst: kleuters in de Koldam en kinderen vanaf 6 jaar in de jeugdlokalen.
 
In 1991 werd een rondvraag georganiseerd over de behoefte aan vakantiewerking tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie. Tot dan was er speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie. Dat jaar werden er voor het eerst speelpleinen georganiseerd tijdens de herfstvakantie. Later volgden ook de andere vakantieperiodes. In 1991 namen 203 verschillende kinderen deel tijdens de zomervakantie. 
 
Geregeld werden animatorencursussen georganiseerd die tot doel hadden nog meer kwaliteit te bieden. Vanaf dan werd er ook meer energie gestoken in een animatorenwerking
 
Maurice Gournon zorgde jarenlang voor de inschrijvingen – elke ochtend van elke vakantieperiode – hij kende ook elk kind op het speelplein (eind jaren ’80/begin jaren ’90 tot z’n pensioen)
 
Alvast een dikke proficiat aan al wie de voorbije 40 jaar heeft bijgedragen tot het succes van de Hoeilaartse vakantiespeelpleinen, met ook een dikke pluim voor de diverse jeugdconsulenten die doorheen de 40 jaar gewaakt hebben over de kwaliteit en de goede organisatie.