Vrij Kunstatelier Vosdelle op het Internet!

maandag 21 feb 2022

Reeds tijdens de eerste lockdown in 2020 werd er gezocht naar een manier om contact met elkaar te hebben ter vervanging van onze wekelijkse workshops. Aangezien onze  jaarlijkse tentoonstelling  van september in het Felix Sohiecentrum eveneens wegviel, werd er naar een middel gezocht om de werken van onze leden aan het publiek te tonen.  Uiteindelijk werd gekozen voor een website, zo zouden niet alleen onze leden maar eveneens het brede publiek  op de hoogte blijven van het wel en wee van onze vereniging. 

Gelukkig dienden we niet lang te zoeken  naar een webmaster : onze eigen collega-schilder Eddy Olislaeger nam deze taak op zich.

Met enige trots kunnen we u voorstellen : www.vosdelle.be

Wat vindt je onder die naam? In de eerste plaats de historiek van onze vereniging, de uren van de workshops,  de contactadressen, de portfolio's van sommige leden (in zo'n album stelt een amateur kunstschilder zijn/haar werk voor aan het publiek),verslagen van onze activiteiten, allerlei nieuwtjes, foto's...

Zeker gaan kijken!

Claudine Mertens

Voorzitster