1 jaar "De Roulot" op site Kinderdorp

donderdag 06 okt 2011

Donderdag 6 oktober - "Roulot" is het Franse woord voor woonwagen, maar staat in onze gemeente ook voor "Alternatieve Dagactiviteit" voor jongeren die tijdelijk geen aansluiting vinden bij school, om uiteenlopende redenen.
 
De Roulot biedt een adempauze en nieuwe ervaringen zodat de jongere na maximum drie weken misschien een nieuwe start of een andere keuze kan maken die hem of haar beter past. 
De Roulot werkt samen met de school en CLB, de ouders en eventueel andere hulpverleners. De woonwagen staat in de Tentrappenstraat 22 (Het Kinderdorp).
 
De Roulot werd een jaar geleden opgestart en met succes. haast alle jongeren waarmee gewerkt werd, vonden opnieuw de weg naar school. Gisteren, woensdag, werd dit gevierd met een presentatie en een receptie.  
De Roulot is nog steeds op zoek naar mensen die jongeren kunnen inspireren vanuit hun bezigheden (werk & vrije tijd). Er wordt gezocht naar plekken waar jongeren op hun tempo terug verbinding kunnen vinden met wat hen boeit.
 
Voor meer info: www.sporen.be