Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

CD&V Hoeilaart wenst jongeren te prikkelen voo rcultuur

dinsdag 30 aug 2011

Dit is een persbericht van CD&V Hoeilaart:
 
Op de gemeenteraad van 29 augustus 2011 stond de goedkeuring van het subsidiereglement van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 geagendeerd. 
 
Vooreerst wenst de CD&V fractie de stuurgroep jeugdbeleidsplan, de jeugdconsulenten en de jeugdraad te bedanken voor de uitwerking van dit nieuwe subsidiereglement.
 
Als we het jeugdbeleidsplan (JBP) 2011-2013 onder de loep nemen dan stellen we vast dat “jeugd en cultuur” tot één van de speerpunten van dit JBP behoort. Deze prioriteit komt jammer genoeg te weinig tot uiting in het subsidiereglement en bijgevolg mist dit subsidiereglement dynamiek. Om deze prioriteit alle kans op slagen te geven, lijkt het ons opportuun om erkende Hoeilaartse jeugdverenigingen, jeugdhuizen en jongeren via subsidies aan te moedigen om hun steentje bij te dragen aan jeugd en cultuur.
 
De volgende doelstelling staat te lezen in het JBP 2011-2013: “In overleg met de cultuurdienst werd een gezamenlijke doelstelling uitgewerkt tot evaluatie en het in kaart brengen van het huidige aanbod, samen met een werkgroep. Hieruit zal een eerste programmatie worden opgemaakt.” Om deze doelstelling extra kracht bij te zetten suggereert CD&V Hoeilaart om jeugdverenigingen, jeugdhuizen en jongeren te stimuleren tot medewerking aan deze programmatie. Tenslotte staan deze jeugdverenigingen en jeugdhuizen dicht bij deze jongeren en voelen zij goed aan waar hun interesses op cultureel vlak liggen.
 
Vernieuwende culturele activiteiten voor jongeren kunnen bijdragen tot een verdere sterke focus op groepsvorming, die vele jeugdverenigingen/jeugdhuizen hanteren. Bovendien prikkelen dergelijke culturele activiteiten bij jongeren de belangstelling voor cultuur in hun vrijetijdsbesteding en zetten jongeren aan tot actieve participatie in dit domein.
 
Wij waren dan ook zo vrij volgend constructief voorstel te doen om jongeren te prikkelen voor cultuur.
 
Voorstel subsidie “vernieuwend cultureel aanbod voor jongeren” door jongeren:
 
De (stunt)subsidie zouden we kunnen opdelen in 2 categorieën:
 
1. Bijzonder project:
 
Een bijzonder project is een vernieuwend experimenteel project, dat de normale werking van een vereniging overstijgt. Een zelfde bijzonder project kan maximaal drie achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden (zoals opgenomen in het huidig subsidiereglement).
 
2. Vernieuwende culturele evenementen voor jongeren:
 
Een cultureel evenement voor jongeren draagt bij tot de promotie van kunst en cultuur binnen de jeugdmiddens en streeft er naar om kinderen en jongeren te laten participeren aan het kunstgebeuren en/of biedt jonge artiesten en beginnende gezelschappen de kans om te kunnen optreden.
 
De Schepen veegde met één pennentrek ons constructief voorstel van tafel. Zij is de menig toegedaan dat alle erkende Hoeilaartse jeugdhuizen, jeugdverenigingen en jongeren voldoende op de hoogte zijn van het feit dat de klemtoon bij stuntsubsidies voornamelijk ligt op “jeugd en cultuur”. CD&V Hoeilaart betwijfelt dit en kijkt dan ook met volle belangstelling uit naar vernieuwende culturele evenementen op maat van de Hoeilaartse jongeren.
 
Namens de CD&V fractie,
 
Youri Vandervaeren, Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart.