Lokale Middenstand bereidt zich voor op nieuwe privacywetgeving!

donderdag 05 apr 2018

Dat er in onze maatschappij wat aan de hand is met de privacy, is een understatement. Het schandaal rond Facebook groeit elke dag exponentieel en als consument voel je je langs alle kanten belaagd. Vanaf mei 2018 komen er nieuwe Europese privacyregels aan die een niet te onderschatten impact zullen hebben, vooral op de bedrijven en verenigingen, want elke onderneming, groot en klein, gebruikt en bewaart elke dag persoonsgegevens.

Woensdagavond organiseerde UNIZO Druivenstreek, de Unie der Zelfstandige Ondernemers van onze regio, een infoavond rond dit thema dat in vaktermen "GDPR" genoemd wordt. Bedrijven, groot en klein, en verenigingen uit de vrijetijdsector maken zich terecht zorgen over wat zij moeten doen om wettelijk in orde te zijn want er staan hoge boetes op het misbruik of slecht beheer van die persoonlijke gegevens.  

Het is nochthans niet allemaal kommer en kwel en zoals vaak ook een opportuniteit om de eigen organisatie wat aan te scherpen. Iedereen is er immers van overtuigd dat het 'vogelvrij verklaren' van onze privacy compleet onaanvaardbaar is. De wetgever heeft in ieder geval zijn paraplu al omhoog gestoken en leverde een lijvig wetgevend kader maar het is aan de bedrijven en verenigingen om tussen de bomen het bos te zien en de nodige maatregelen te treffen.

De cafetaria van het GC Felix Sohie was in ieder geval volgelopen met een veertigtal middenstanders die gedurende twee uur geboeid luisterden naar een uiteenzetting van expert, Jan Guldentops, van BA nv.

Er is duidelijk nog werk aan de winkel en dat begint bij goed geïnformeerd zijn, wat voor de aanwezigen nu alvast het geval is!

(op de foto: het bestuur van UNIZO Druivenstreek)