CD&V stemt tegen verkoop waterdienst

donderdag 28 mrt 2013

Dit is een persbericht van CD&V Hoeilaart.
Enkele weken geleden vernamen we de intentie van het gemeentebestuur om de eigen gemeentelijke waterdienst af te stoten en te verkopen. Sommigen zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de Hoeilanders in de toekomst gezond en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven garanderen. Hoeilaart beschikt vandaag over een eigen gemeentelijke waterdienst, uniek in Vlaanderen, waar we als Hoeilanders terecht fier op mogen zijn.
 
Het personeel van de waterdienst levert goed en kwaliteitsvol werk af. Het drinkwater zelf is van zeer goede kwaliteit en voldoet aan alle nationale en internationale gezondheidsnormen. De eigen gemeentelijke waterproductie volstaat ruim voor de noden van onze eigen bevolking. Er is voldoende drinkwaterreserve en er zijn zelfs noodaansluitingen voorzien.
 
Gedurende de voorbije zes jaar heeft het gemeentebestuur van Hoeilaart NOOIT enig signaal gegeven dat het , in het belang van Hoeilaart en haar inwoners, beter zou zijn om de gemeentelijke waterdienst te verkopen.
 
In geen enkel verslag van de vergadering van het schepencollege is er over een mogelijke verkoop ook maar één woord te lezen.
Daarom is deze belangrijke en ingrijpende aankondiging voor de CD&V fractie totaal onverwacht.
 
Ook in hun verkiezingsprogramma van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben noch Open VLD, noch PRO Hoeilaart enige indicatie gegeven dat zijn de overweging maakten om deze Hoeilaarts waterdienst zouden willen verkopen.
Tijdens de bespreking op de gemeenteraad van 25 maart l.l. werd er door het gemeentebestuur amper enige uitleg gegeven waarom het beter is voor Hoeilaart dat de gemeentelijke waterdienst wordt verkocht.
 
De voorbije tien jaar maakte de gemeentelijke waterdienst gedurende de periode van 2002-2006 globaal gezien nog winst. Sinds 2007, vanaf het ogenblik dat CD&V geen deel meer uitmaakt van het schepencollege, maakt de waterdienst gemiddeld gezien inderdaad verlies (ongeveer 50.000 euro per jaar).
 
Zonder enig overleg met de bevolking van Hoeilaart hebben Open VLD en PRO Hoeilaart beslist dat een eigen gemeentelijke waterdienst uitbaten geen kerntaak meer is voor een gemeentebestuur.
 
Een objectieve analyse en een kostenvergelijkende studie om dit inderdaad aan te tonen is er niet. Zonder deze objectieve informatie is het niet mogelijk om een correcte beslissing te nemen of het inderdaad beter is voor de Hoeilander om de gemeentelijke waterdienst te verkopen.
 
Het lastenboek dat werd opgesteld in het kader van de verkoop bevat onvoldoende waarborgen voor het huidig tewerkgesteld personeel en ook bijna geen garanties dat Hoeilaart in de toekomst nog beroep zal kunnen doen op een kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een betaalbare prijs.