Destiny Afrika komt opnieuw naar Hoeilaart

woensdag 02 apr 2014

Zaterdag 29 maart - In oktober 2011 beleefde Hoeilaart een hoogtepunt met het concert van Destiny Afrika in de Sint-Clemenskerk. Het enthousiasme van de Oegandese jongens en meisjes die een kleurig spektakel van dans en zang brachten, zal niemand snel vergeten. Na een kleine drie jaar zijn ze terug. Ditmaal met de show 'Inspire Africa" in het GC Felix Sohie. Zij verbroederen ook met de kinderen van de Sint-Clemensschool.
 
Noteer alvast de datum: woensdag 30 april om 15 uur en 19u30.
 
Destiny Afrika komt niet toevallig naar Hoeilaart. Voor de toernee in ons land is Stephan Stoufs verantwoordelijk en dat is een dorpsgenoot. We laten hem even aan het woord over dit schitterende project: In 2004 kwam ik in contact met de Oegandees Arnold Muwonge tijdens zijn bezoek in Brussel. Zijn hart voor kinderen en zijn visie om te zorgen voor verwaarloosde kinderen sprak mij onmiddellijk aan. Toen ik vernam dat hij een stuk grond bekomen had van 11 ha om een kinderdorp te bouwen heb ik mijn diensten aangeboden om dit te helpen realiseren. Enkele weken na onze eerste ontmoeting was ik reeds opweg naar Kampala om het terrein te inspecteren en op te meten. 1,5 jaar later werd de eerste woning met 12 kinderen ingehuldigd en waren andere woningen reeds in opbouw. Vandaag, 10 jaar later zijn er reeds 10 woningen bewoond door 120tal gelukkige kinderen en is ook de school in volle actie.

 
Het Kampala Children’s Centre (KCC) is gelegen nabij Kampala, Oeganda. De visie is om voor een duizental Oegandese weeskinderen te zorgen die hun beide ouders verloren zijn door oorlog en/of ziekte (AIDS). Dit door ze op te vangen enerzijds in het kinderdorp of anderzijds door hun te steunen in hun gemeenschap of familie. De kinderen, van babies tot tieners van 18 jaar, worden begeleid dat zij opgroeien tot gezonde, evenwichtige volwassenen die de nodige vaardigheden bezitten om voor zichzelf te zorgen maar ook verantwoordelijkheid kunnen nemen in de maatschappij. De aandacht gaat uit naar het “hele” kind – zowel spiritueel, academisch en creatief.

 
Wat ik belangrijk vind bij dit project is dat het een initiatief is van mensen ter plaatsen. Dit verzekerd een onafscheidelijke band met de omgeving en zorgt voor continuïteit voor de toekomst. KCC heeft vele activiteiten in de omgeving zodat de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking groeit.

 

Wat mij vooal treft bij elk bezoek is de dankbaarheid van iedereen, zij het de kinderen, zij het personeel, zij het hoogwaardigheidsbekleders uit de gemeenschap. Alhoewel ik steeds met de gebouwen begaan ben, heb ik bij mijn bezoeken ook de kans om samen met de kinderen te spelen en te zingen. Hun creativiteit kent geen grenzen. En het is precies dat wat een groep van twintig van hen brengen in hun concerten op 30 april 2014 om 15u00 en 19u30 in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie te Hoeilaart. Dit is een niet te missen evenement voor jong en oud.

 

De opbrengst van de concerten zal besteed worden het werk van het Kampala Chrildren’s Centre en meerbepaald voor de nieuwe schoolgebouwen.

 

Meer informatie : www.kampalachildren.com en www.destinyafrica.com of contacteer Stephan Stouffs op destiny.africa@scarlet.be of op 0475 55 65 38.
 
Ook de GROS, de Sint-Clemensschool en het Davidsfonds werken mee.