Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Gehoorschade bij jongeren: tijd voor actie!

zondag 12 sep 2010

Met de fuiven en Nero rock van volgend weekend in het vooruitzicht, komt ook de geluidsoverlast maar vooral de gehoorschade bij jongeren om de hoek kijken. Hier volgt een persbericht van de CD&V jongeren Hoeilaart.  Uit cijfermateriaal blijkt dat ieder jaar het aantal jongeren met significante gehoorschade toeneemt. De laatste twintig jaar is hun aantal verdrievoudigd. 
 
In navolging van andere gemeenten zou de gemeente Hoeilaart proactief kunnen optreden in afwachting van een nieuw wetgevend kader dat de Vlaamse Regering rond gehoorschade in 2011 zal uitvaardigen.
 
De verdeling van gratis oordopjes zou al een stap in de goede richting zijn. Maar een beter idee is misschien een subsidiereglement dat geluidsvriendelijke fuiven beloont. 
 
Als bezoeker van een fuif zou je de keuze moeten hebben om in een zone van de dansvloer te gaan staan die geluidsvriendelijker is m.a.w. een zone waar je nog met elkaar gezellig kan keuvelen zonder je stem te moeten verheffen en waar er geen risico op gehoorschade is. Om zo een zone te voorzien kan gebruik gemaakt worden van een decibelmeter die het gemiddelde geluidsniveau registreert. Blijft dit gemiddelde geluidsniveau in deze zone onder een bepaald aantal decibels dan wordt de organisator beloond met een subsidie. Studies tonen trouwens aan dat men niet langer dan 1 uur in een ruimte met 84 decibel mag vertoeven anders loopt men het risico op gehoorschade. Wordt de grens van 90 decibel overschreden dan kan onomkeerbare gehoorschade optreden. Dit subsidiereglement kan er ook voor zorgen dat we het debat rond deze problematiek levendig houden. Sensibilisering rond gehoorschade zou zelfs één van de speerpunten van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 kunnen worden.
 
Onder de noemer sensibilisering valt o.a. de organisatie van een info avond rond gehoorschade en gehoorbescherming bij jongeren. Naast de voorbehoedsmiddelen zou men ook “oorbehoedsmiddelen automaten” op fuiflocaties kunnen plaatsen. Met oorbehoedsmiddelen kunnen jongeren zichzelf dan vrijwillig beschermen tegen gehoorschade.  
JONGCD&V Hoeilaart is de bovenstaande ideeën alvast genegen en zal zijn beste beentje voorzetten om de Hoeilaartse jongeren attent te maken op dit thema.
 
De provincie Vlaams-Brabant geeft alvast het goede voorbeeld. Zij startte onlangs een campagne om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Voor meer informatie over gehoorschade kunt u terecht op deze webstek: http://www.weesnietdoof.be.
 
Infernale geluidsvolumes leiden tot gehoorschade. Jongeren sensibiliseren rond gehoorschade via positieve impulsen kan hen aanzetten tot een verantwoord omgaan met geluidsvolumes en tot een grotere bewustwording en meer inzicht in de manieren om zichzelf tegen gehoorschade te beschermen.