Wijk in de kijker "Pittoreske" ongemerkt voorbijgegaan!

maandag 05 sep 2016

Het is altijd een leuk initiatief wanneer een wijkfeest georganiseerd wordt. Geen betere manier om elkaar te leren kennen en de sociale cohesie binnen de wijk te versterken. Verleden zondagnamiddag was het feest in de wijk Pittoresque, de mooie villawijk aan de Terhulpensesteenweg. Vanaf 16u30 was er een gezellig samenzijn met eetfestijn voor de buurtbewoners en van 18u tot 19u30 was iedere Hoeilander welkom. In de wijk werd door het organiserend comité mooi werk geleverd, want tal van bewoners kwam meefeesten. Als wijkfeest was het duidelijk geslaagd, maar als "Wijk in de kijker" was het een grote mislukking.  

"Wijk in de kijker" is een specifieke organisatie met een aantal voorwaarden opgelegd door de gemeente, waarvoor een budget van €4000 ter beschikking wordt gesteld. De bedoeling is dat de wijk zich op diverse vlakken voorstelt aan de Hoeilaartse bevolking, met een receptie, een tentoonstelling, een bredere promotie en tal van activiteit. Normaal is er één "WIjk in de kijker" maar dit jaar - wie weet waarom - blijkbaar twee, aangezien in juni het Blockxveld al aan de beurt was. Wat is er op Pittoresque fout gelopen.? Een miscommunicatie of is er meer aan de hand?

Om te weten dat er zondag wat te doen was op Pittoresque moest je al ver gaan zoeken. Nergens werd het gepubliceerd behalve in een klein artijkel op pagina 32 van de Hier Hoeilaart die vorige week vrijdag door de post bedeeld werd. Op de website van de gemeente werd er geen melding van gemaakt, ook niet in de UIT-agenda, niet in de gemeentelijk nieuwsbrief per e-mail, op de portaalborden  en al zeker niet op de Hoeilaartse app. Een officiële uitnodiging ontbrak. Het resultaat was dan ook zichtbaar. Om 18 uur, zoals geprogrammeerd, kwam amper iemand van buiten de wijk opdagen.  EIgenaardig, als je weet dat een belangrijk deel van de €4000 bijdrage van de gemeente dient om een sterke promotie te voeren, om de Hoeilander massaal  naar de wijk te krijgen.

Een raar verhaal. Het geld werd volledig benut tijdens het eerste luik voor de bewoners zelf. Het tweede luik, voor alle Hoeilanders, was amper uitgewerkt. Voor een dergelijke wijkfeest, en het zijn er tijdens de zomermaanden wel wat, stelt de gemeente normaal €500 ter beschikking. Waarom hier €4000 cadeau gedaan werd, is een raadsel. Het resultaat: gratis eten en drinken à volonté.

 

Maar het is nog niet alles. Wie Hoeilaart wat kent, weet dat de wijk Pittoresque niet de meest Vlaamse van onze gemeente is. Er wonen tal van nationaliteiten en ook een belangrijk aandeel Franstaligen. Op zich moet dat geen probleem zijn, ware het niet dat de voorzitter van de organisatie het nodig vond om de bewoners in zijn speech enkel in het Frans toe te spreken. Dom, respectloos en onaanvaardbaar want beledigend naar de Hoeilaartse gemeenschap toe. Als dit tijdens een privéfeestje gebeurt, dan is daar weinig op aan te merken, maar een officieel wijkfeest, gesubsidieerd door de gemeente ...? Hoe is het mogelijk.

En de burgemeester? Hij stond erbij, keek ernaar en speechte zelf in het Frans, het Engels en het Nederlands. Voor hem was die eentalig Franse toespraak van de voorzitter blijkbaar geen probleem.

Na het paardenevent van vorige week en dit wijkfeest wordt meer en meer duidelijk dat geld uit de begroting zonder veel controle wordt gebruikt om bepaalde initiatieven te ondersteunen, via een andere dan de gewone weg. Sommigen Hoeilanders moeten zich blijkbaar niet aan de regels houden en krijgen geld zonder afsprakennota's, zonder door de administratie gevolgd en gecontroleerd te worden. Dat kan eigenlijk niet.

Het wijkfeest op Pittoresque mag er zeker zijn, hopelijk elk jaar met meer volk, maar zou men niet beter de regels volgen. Geen €4000 onder de noemer "Wijk in de kijker" terwijl hiervoor aan geen enkele voorwaarde is voldaan. De bevoegde schepen van Wijkfeesten, mevr. Uytterhoeven zal met een duidelijke verklaring op de proppen moeten komen want de andere wijkcomités kunnen hier niet mee lachen. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje.