Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Jeugdbeleidsplan 2011 - 2013 op gemeenteraad

zaterdag 09 okt 2010

 Op de gemeenteraad van 4 oktober stond de goedkeuring van het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 geagendeerd. Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet legde de klemtoon voor het lokaal jeugdbeleidsplan op brandveiligheid en jeugd- en jongerencultuur. Klik op 'lees verder'.
 
Youri Vandervaeren, gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart stuurde deze persmededeling.
 
Vooreerst wenst CD&V Hoeilaart de stuurgroep jeugdbeleidsplan, de jeugdraad, de raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur, de jeugdconsulenten, de focusgroep en iedereen die op één of andere manier zijn steentje heeft bijdragen van harte te feliciteren met dit jeugdbeleidsplan. Al deze jeugdelijke Inspanningen hebben zich vertaald in een jeugdbeleidsplan dat aan onze verwachtingen beantwoordt. Desalniettemin nam CD&V Hoeilaart het jeugdbeleidsplan 2011-2013 onder de loep en komt met volgende suggesties op de proppen:
 
In het jeugdbeleidsplan staat te lezen dat het jeugd- en vrijwilligerswerk kunnen blijven rekenen op een voordelige logistieke ondersteuning. Deze ondersteuning is niet meer zo voordelig als ze lijkt. Sinds enige tijd dienen verenigingen en scholen namelijk te betalen voor de uitlening van feestmateriaal daar waar dit voorheen gratis was. CD&V Hoeilaart pleit hier voor een kosteloze uitlening gekoppeld aan een billijke waarborg.
Door het invoeren van duidelijke kwaliteitscontroleprocedures bij ontvangst dient de gemeente tevens de goede staat van al het uitgeleende materiaal te waarborgen.
 
Een terugkomend actiepunt in het beleidsplan is het overleg met OCMW en andere mogelijke partners om de participatiekansen van specifieke doelgroepen te verhogen. Tot op heden werden
concrete acties nauwelijks genomen enkel structureel overleg werd gepleegd. CD&V Hoeilaart is dan ook benieuwd naar welke specifieke initiatieven er zullen genomen worden voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om hun participatiekansen te verhogen opdat zij ook van het jeugdaanbod zouden kunnen genieten.
 
De gemeente stelt zich ook tot doel om Halan Kouter, een braakliggend stuk terrein ter hoogte van de Jan Lindtstraat en de Willem Degreefstraat, als kampplaats of speelveld in te richten. Bij het overlopen van de acties valt het ontbreken van een communicatieplan op. Hoe zal er naar de buurtbewoners toe gecommuniceerd worden of is de gemeente van plan de bewoners voor een voldongen feit te zetten? Iets verderop in het jeugdbeleidsplan geeft de gemeente trouwens toe dat het communicatiegedeelte een terugkerend pijnpunt is.
 
Het fuifbeleid in onze gemeente wordt tevens aangesneden. Er is o.a. sprake van een onderzoek naar de haalbaarheid
voor een gezamenlijke, grensoverschrijdende opstart voor een preventiecampagne. Daarbij wordt gedacht aan een campagne rond gehoorschade. Verdere concrete acties rond geluidsvriendelijke fuiven blijven voorlopig uit. Wees pro-actief als gemeente en definieer bijkomende acties rond geluidsvriendelijke fuiven (naast het charter en de gratis oordopjes).
 
Wij hopen dat de gemeente openstaat voor onze suggesties zodat onze Hoeilaartse jeugdverenigingen verder kunnen floreren.