Lokale handelaars niet meer welkom in OCMW (reactie)

donderdag 28 mrt 2013

Dit is een persbericht van Wilfried Van Raemdonck (PRO HOEILAART)
Op verschillende plaatsen verscheen een artikel waarin een lokale handelaar zich bekloeg over het feit waarom zijn firma niet langer geselecteerd werd als drankenleverancier van het OCMW. In het artikel staat te lezen dat wij, het OCMW-bestuur, ons enkel baseren op naakte cijfers en wordt ook vermeld dat de schrijver van het artikel wel degelijk duurder was in zijn offerte dan de concurrentie. Verder zouden wij geen rekening gehouden hebben met een aantal zaken in de offerte. Tenslotte zouden wij hiermee vijf belastingbetalers onrecht aandoen en niet goed besturen.

 
Als reactie hierop wil ik jullie melden dat de wet op de overheidsopdrachten – waar de gemeente uiteraard aan gebonden is – duidelijk is in die zin dat wij ons enkel kunnen baseren op de punten die in de offerteaanvraag staan. Wij hebben besloten dit jaar een extra procedure toe te passen, namelijk de onderhandelingsprocedure, waarbij wij nog bijkomende vragen kunnen stellen aan de indieners. Dit om betere condities te bekomen of alternatieven te vragen indien er iets niet duidelijk is. Ondanks onze vraag konden wij bij de schrijver van het artikel geen betere prijs
bedingen. Net als bij andere plaatselijke leveranciers werden argumenten aangehaald die niet in de offerteaanvraag stonden en waarmee wij dan ook geen rekening konden houden.

 
De afweging hoe wij ons in het OCMW organiseren is bovendien niet de opdracht van de leveranciers. Het is aan ons om zo efficiënt mogelijk een kwaliteitsvolle OCMW-werking te garanderen. Wat de retourverpakkingen betreft kan ik duidelijk zijn. Het is ondertussen wetenschappelijk bewezen dat, bij
selectieve verwerking en ophaling van de verpakkingen, retourverpakkingen minder milieuvriendelijk zijn. Laatst werd dit ook nog bevestigd in het programma VOLT op één.

 
“wij doen wat moet”
Het wordt, ons politici, dikwijls verweten partijdig te zijn of niet correct om te gaan met overheidsgeld. Ik kan u verzekeren dat wij, met de toepassing van deze procedure vele duizenden euros kunnen besparen. In dat geval doen wij wat we moeten doen, niet voor vijf belastingbetalers maar voor alle belastingbetalers, de vijf inbegrepen. Dit is trouwens niet alleen zo voor het OCMW, of enkel voor PRO Hoeilaart, zoals in de titel geïnsinueerd wordt, maar voor de hele bestuursploeg.

 
De huidige contracten gelden voor één jaar. Binnen het managementteam van het OCMW hebben wij reeds afgesproken alle huidige criteria nauwlettend op te volgen om reeds in september/oktober de volgende offerteaanvragen te lanceren. Wij zullen dit ook doen in dit dossier. Wij hopen dan ook dat de schrijver van het artikel terug inschrijft, net als alle andere lokale handelaars.

 
Bij elke aankoop van het OCMW schrijven wij plaatselijke handelaars aan om offertes te maken, voor kleinere aankopen zelf enkel plaatselijke leveranciers. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat wij goederen en diensten aankopen aan prijzen die niet marktconform zijn, want dat zou pas slecht bestuur zijn.
 
Wilfried Van Raemdonck
OCMW-voorzitter Hoeilaart