Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Pleidooi voor meer transparantie in het energiegebruik van de jeugdlokalen

woensdag 10 nov 2010

Dit is een persbericht van Jong CD&V Hoeilaart, ons toegestuurd door haar voorzitter, gemeenteraadslid Youri Vandervaeren.

“Duurzaam omgaan met energie”,een slogan die ons ondertussen allen zeer bekend in de oren klinkt. Dit is evenzeer de betrachting van elke gemeente in Vlaanderen. Zo ook die van de gemeente Hoeilaart.
 
De gemeente besliste in die optiek om de Hoeilaartse jeugdverenigingen te responsabiliseren voor hun energiegebruik. Chiro, Scouts en jeugdhuis Phobos betalen voortaan via de toepassing van een verdeelsleutel een jaarlijks forfaitair bedrag voor hun energiefactuur.

Maar waar wringt het schoentje nu? Het gebouw waarin de jeugdlokalen “De Joengele” zijn gehuisvest is uitgerust met 1 teller. Deze teller wordt door hen gebruikt maar ook nog door een ander bedrijf. Het toepassen van een verdeelsleutel is geen slecht idee maar er blijft steeds ruimte voor discussie. Daarom pleit JONGCD&V Hoeilaart, voor meer transparantie door de plaatsing van aparte meters. Deze transparantie zal leiden tot meer begrip bij de jeugdverenigingen en hen hopelijk stimuleren om nog rationeler met energiegebruik om te gaan.
 
Jong CD&V Hoeilaart is er zich terdege van bewust dat dit jaarlijks forfaitair bedrag een weerslag kan hebben op de werking van onze jeugdverenigingen. Daar staat wel tegenover dat we hen blijvend moeten sensibiliseren om op een verantwoorde manier met hun energiegebruik om te gaan zonder al te betuttelend te willen optreden.
 
De vraag is hoe we onze jeugdverenigingen kunnen aansporen tot rationeel energiegebruik zonder dat dit hun uitstekende werking belemmert?
 
Jong CD&V Hoeilaart stel volgende oplossingen voor:
 

  • aparte meters
  • energieaudit
  • invoeren van een energiesubsidie voor jeugdverenigingen
  • tips om energie te besparen
  • sensibiliseringscampagnes

 
Voor het invoeren van een energiesubsidie denken wij aan 2 systemen: een beloningssysteem of  een subsidiesysteem dat een bepaald percentage van de energiekosten terugbetaalt, gekoppeld aan een maximaal bedrag op jaarbasis (b.v. subsidiëring van 35% van de energiefacturen van de jeugdverenigingen met een maximum van 500 € per jaar). Het beloningsysteem zouden we als volgt
kunnen opvatten: telkens een jeugdvereniging erin slaagt haar energieverbruik te consolideren of te verminderen dan zal deze vereniging aanspraak kunnen maken op een extra subsidie. 
 
Willen we de goede werking van onze jeugdverenigingen blijvend garanderen en hen tegelijkertijd verder aansporen om duurzaam met energie om te gaan dan ben ik grote voorstander van bijkomende ondersteuningsmaatregelen. Hopelijk deelt de meerderheidsfractie deze visie zodat de uitstekende werking van onze jeugdverenigingen niet in het gedrang hoeft te komen. Het zou jammer zijn te moeten vaststellen dat hun werkingssubsidie aan energiekosten in rook zouden opgaan.