Gemeente pleegt met nieuw structuurplan aanslag op de natuur!

zaterdag 03 apr 2021

In Hoeilaart loopt een openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke herziening van het Structuurplan. Het gemeentebestuur claimt hiermee 17 ha open ruimte aan natuur en dier terug te geven. Nazicht door Natuurpunt Druivenstreek leert dat het omgekeerde waar is: meer dan 15 ha waardevolle natuur en open ruimte wordt opgeofferd aan bijkomende bebouwing. Daarom organiseert de natuurvereniging de campagne ‘Eis echt meer Doenders groen’ om de bevolking te informeren.

Een groene en landelijke gemeente

In een bevraging uit 2018 gaf 95% van de inwoners aan te wensen dat Hoeilaart groen en landelijk blijft. Het gemeentebestuur beweert met deze herziening aan die verzuchting tegemoet te komen. “Onze lokale vertegenwoordigers komen echter tot een omgekeerde conclusie: meer dan 15 ha waardevolle natuur wordt vrijgegeven voor nieuwe verkavelingen”, vertelt Sam Bennekens, voorzitter van Natuurpunt Druivenstreek. “Het gemeentebestuur pleegt hiermee een sluipmoord op de natuur. Men spiegelt de Doender een aantrekkelijk beeld voor maar ondertussen schiet men hem in de rug.”

Afgesneden natuurverbindingen

“De plannen om de zogenaamde ‘groene vingers’ Gladiolenlaan en Vosdelle te verkavelen, zijn een ramp voor de Hoeilaartse natuur.” Aan het woord is Daan Verhaeghe, beheerder van natuurpuntgebied Ten Trappen. “Het Gladiolenbos is geklasseerd als biologisch zeer waardevol. Bovendien vormen beide locaties een natuurlijke kom in het landschap waarlangs het regenwater kan infiltreren en afvloeien naar de IJse. Het is bekend dat het waterpeil van de IJse systematisch zakt. Dat stel ik elk jaar opnieuw vast in ons natuurgebied. Betonneren van deze infiltratiegebieden betekent het afsnijden van alweer een levensader voor de natte natuur van Ten Trappen. Daarmee wordt het voortbestaan van dit natuurgebied met zijn typische flora en fauna op de helling gezet.”

“Ook met de verkavelingsplannen aan het Sloesveld wordt een natuurverbinding doorbroken”, vult hij verder aan. “Realisatie van het woonuitbreidingsgebied Sloesveld betekent finaal het einde van de unieke groene corridor die helemaal van het landbouwplateau op de zuidflank via de IJsevallei tot aan het Zoniënwoud op de noordflank loopt. Alle strategische openruimteprojecten waar de gemeente mee de schouders onder zet, zoals Horizon+ en Plan Vliegend Hert, pleiten voor het behoud hiervan. Onbegrijpelijk dat men dan toch deze vernietigende keuze maakt.”

Klimaatrobuuste gemeente

Daan, die in de milieuraad pleit voor een leefbare gemeente in de nabije toekomst, vervolgt: “Deze natuurverbindingen zijn cruciaal om van Hoeilaart een klimaatrobuuste gemeente te maken die de uitdagingen van de op ons afsnellende klimaat- en biodiversiteitscrisis het hoofd kan bieden. Ze zijn onmisbaar als infiltratiegebieden om de toenemende overstromings- en verdrogingsproblematiek op te vangen, als opslagplaatsen voor het broeikasgas CO2, als natuurlijke luchtverkoelers in de strijd tegen het hitte-effect van een stedelijke omgeving, als groene corridor om de migratie van soorten door de klimaatopwarming toe te laten, als (nieuwe) leefgebieden voor onder druk staande soorten, als ontspannings- en ontsnappingsmogelijkheid om onze fysieke en mentale gezondheid te verbeteren, ... Allemaal functies die onschatbaar en van toenemend belang zijn wat betreft de moderne uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan.”

Publiekscampagne

“De inwoners van Hoeilaart moeten weten welke keuzes hier gemaakt worden”, neemt een bezorgde voorzitter opnieuw over. “Daarom starten we de campagne ‘Eis echt meer Doenders groen’. Via een bubbeltocht die men met de fiets of te voet aflegt, komt men op een actieve en leuke manier te weten wat de knelpunten van de voorliggende herziening zijn. Ideaal voor deze paasdagen-in-lockdown. Wie overtuigd is, bieden we de mogelijkheid om op eenvoudige wijze zelf bezwaar tegen deze plannen in te dienen. Dat kan nog tot 11 april. Ook kan men een postkaart aanvragen. Hiermee kunnen de inwoners aan het gemeentebestuur hun bezorgdheid uiten over het gebrek aan ambitie om van Hoeilaart een groene en leefbare gemeente te maken.” Alle info op www.natuurpunt.be/echtmeerdoendersgroen

Over Natuurpunt Druivenstreek

Natuurpunt Druivenstreek is de lokale afdeling van Natuurpunt in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Dat doet Natuurpunt door natuurgebieden aan te kopen en te beheren, de toestand van soorten en biotopen te bestuderen, vorming en workshops te organiseren en in dialoog te treden met beleidsmakers en andere organisaties. Eind 2020 telde de vereniging 120.000 aangesloten gezinnen en beheerde ze meer dan 500 natuurgebieden met een oppervlakte van zo’n 25.000 ha. 

Contact

Sam Bennekens, voorzitter Natuurpunt Druivenstreek, 0494/806370, bennekenssam@gmail.com

Publiekscampagne

“De inwoners van Hoeilaart moeten weten welke keuzes hier gemaakt worden”, neemt een bezorgde voorzitter opnieuw over. “Daarom starten we de campagne ‘Eis echt meer Doenders groen’. Via een bubbeltocht die men met de fiets of te voet aflegt, komt men op een actieve en leuke manier te weten wat de knelpunten van de voorliggende herziening zijn. Ideaal voor deze paasdagen-in-lockdown. Wie overtuigd is, bieden we de mogelijkheid om op eenvoudige wijze zelf bezwaar tegen deze plannen in te dienen. Dat kan nog tot 11 april. Ook kan men een postkaart aanvragen. Hiermee kunnen de inwoners aan het gemeentebestuur hun bezorgdheid uiten over het gebrek aan ambitie om van Hoeilaart een groene en leefbare gemeente te maken.” Alle info op www.natuurpunt.be/echtmeerdoendersgroen

Over Natuurpunt Druivenstreek

Natuurpunt Druivenstreek is de lokale afdeling van Natuurpunt in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Dat doet Natuurpunt door natuurgebieden aan te kopen en te beheren, de toestand van soorten en biotopen te bestuderen, vorming en workshops te organiseren en in dialoog te treden met beleidsmakers en andere organisaties. Eind 2020 telde de vereniging 120.000 aangesloten gezinnen en beheerde ze meer dan 500 natuurgebieden met een oppervlakte van zo’n 25.000 ha. 

Contact

Sam Bennekens, voorzitter Natuurpunt Druivenstreek, 0494/806370, bennekenssam@gmail.com