Technisch handboek voor startende zelfstandigen

donderdag 19 mei 2011

Op woensdag 18 mei werd het Technisch Handboek voor Starters voorgesteld. Het biedt een overzicht van handelspanden die ter beschikking zijn in het centrum van de gemeente. Per straat worden de sterke punten benadrukt. Per pand wordt de grootte, eigenaar, kadastraal inkomen, … weergegeven.
 
Op die manier kan een starter in een oogopslag al bepalen welke panden in aanmerking komen voor de handelsactiviteit die opgestart wordt. 
 
De Gemeentelijke dienst "Lokale Economie" zal het aanspreekpunt zijn om starters te helpen bij het zoeken van een geschikte locatie. Het Technisch Handboek wordt ook verspreid bij vakorganisaties zoals VOKA, Unizo en LVZ. E 
 
Dit Technisch Handboek is dynamisch en zal steeds aangepast worden volgens de nieuwe beschikbaarheid van panden. Het zal ook elektronisch ter beschikking gesteld worden.
 
Voor de realisatie van dit "Technisch Handboek" werd ondersteuning gegeven door de Provincie Vlaams-Brabant en de Raad voor Lokale Economie.