Verkavelingsdruk beangstigt wijk Molenweem

maandag 21 mei 2012

Het mooie weer maar vooral het lange weekend brachten wat minder volk naar de babbelbank van "een hart voor Hoeilaart". Het CD&V - N-VA project streek zondagvoormiddag neer in de Raymond Lauwersstraat. Drie onderwerpen kwamen regelmatig terug in gesprekken met de inwoners van de wijk MolenWeem:

  1. de verkavelingsdruk;
  2. de (sluik)verkeersdrukte rond de basisschool "Het Groene Dal";
  3. het rondpunt aan het kruispunt met Vlierbeekberg en de Overijsesteenweg.

 
Al meer dan een jaar trachten projectontwikkelaars met het medeweten van het gemeentebestuur om de eigenaars van gronden in het binnengebied tussen de Geneesherenstraat, de Willem Matstraat en de Weemstraat te overtuigen deze percelen te verkavelen. Iets wat sommige eigenaars niet zitten omdat op die manier het landelijke Hoeilaart compleet verloren zou gaan ten koste van kleine kavels met een dichte bewoning. Ook andere gronden hogerop de Geneesherenstraat zou een zelfde lot beschoren zijn. Op dit ogenblik zijn er nog voldoende eigenaars die weigeren maar de druk van de projectontwikkelaars is permanent voelbaar en de vraag is: wat kan men daaraan doen? 
 
Een andere bezorgdheid handelt over de mobiliteit in de wijk. Ondanks diverse politiecontroles blijven heel wat autobestuurder de Weemstraat, de Willem Matstraat en de schoolomgeving, beide in een zone voor plaatselijk verkeer, gebruiken om sneller door Hoeilaart te geraken. Door hun vaak te snelle rijstijl brengen zij de veiligheid in gevaar. Ook blijft hun aantal nog steeds stijgen.
Men vraagt zich ook af voor hoeveel extra verkeer de geplande verkavelingen in de JB Denayerstraat en Paloker zullen zorgen. 
 
De bewoners van de Raymond Lauwersstraat vragen zich dan weer af waarom het rondpunt, aan de grens met Overijse (Vlierbeek) dat 7 jaar geleden, in de vorige legislatuur, gepland was en waar de buurgemeente mee akkoord ging, niet is aangelegd. Zij zijn immers de regelmatigste bezoekers van dit kruispunt aan Desbeck en vinden de inrichting vandaag te gevaarlijk. De vraag naar een verkeerslicht of een rondpunt vinden zij niet meer dan terecht.
 
Ten slotte waren er ook nog vragen rond de uitbreidingsnoodzaak van de basisschool 'Het Groene Dal'. Iedereen begrijpt dat de school uit haar voegen barst en moet groeien maar er is weinig informatie over waar dit in de toekomst naartoe gaat: welke bouwplannen zijn er en hoeveel meer zal de school nog uitbreiden?
 
Geen gemakkelijke vragen deze week op de Babbelbank, maar zeker de moeite waard
 
Volgende donderdag om 19 uur staat de Babbelbank op de nieuwe parking van wijk Sloesveld. Benieuwd wat daar uit de bus komt! 
 
Op het einde van de sessie maakten wij nog even een groepsfoto van een deel van de ploeg 'met een hart voor Hoeilaart'.