Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

79% vindt het verlies van 53 parkeerplaatsen op het gemeenteplein geen goed idee!

zondag 08 nov 2015

Volgende week, op 16 november, starten de nutmaatschappijen (water, telefoon, telenet en electriciteit) met de vernieuwing van hun netwerken in de ondergrond van het gemeenteplein. Voor de handelaars een belangrijk moment want het zullen vooral de voetpadden zijn die in deze eerste faze worden opengegooid. De hoop op zachte en vooral droge weersomstandigheden is groot.  De start van de echte werken waarbij het gemeenteplein volledig wordt heringericht, zijn pas gepland vanaf oktober 2016 en het gemeentebestuur heeft tot nu toe enkel voorlopige plannen getoond. Deze zijn door de handelaars niet op applaus ontvangen. Vooral het wegnemen van 53 parkeerplaatsen botst op veel onbegrip. In een online enquête, de voorbije maanden georganiseerd door CD&V, vindt 79,2% van de respondenten het ook  geen goed idee dat zoveel parking zou verdwijnen. 

De Raad van Lokale Economie formuleerde eind mei trouwens een advies aan het schepencollege met vier belangrijke opmerkingen (zie bijlage). Kort samengevat was er de vraag om gefaseerd te werken en binnen een bindende, strakke termijn. Vooral de nutsmaatschappijen moeten kort gehouden worden want die durven vaak zondigen tegen gemaakte afspraken.

De tweede belangrijke opmerking ging over het nieuwe ingeperkte parkeerplan en de vraag om het behoud van een maximaal aantal plaatsen, waarbij prioriteit moet gegeven worden aan de oostkant (benendenkant) i.p.v. de op de plannen voorziene westkant (bovenkant). De RLE vraagt ook om een degelijke proefopstelling zodat de inpakt van het verlies aan parking kan getest worden. Een voorstel dat ook in de online enquête van CD&V aan bod kwam en waarop 74,2% van de antwoorden dezelfde conclusie formuleerde. 

De RLE blijft zich trouwens afvragen waarom de helft van het gemeenteplein in de toekomst een lege ruimte zou moet worden. Er is immers al voldoende open ruimte voor het GC Felix Sohie, tussen het GC Felix Sohie en het Nerocafé, in het Ruusbroecpark, de kasteelhoeve ... 70,4 % van de respondenten van de online CD&V-enquête zijn het er eveneens niet mee eens dat het Gemeenteplein voor de helft een lege open ruimte wordt.

Een derde aspect dat de RLE in haar advies duidelijk behandelde; was het aspect van de veiligheid. Omdat het gemeenteplein een zone 30 is, vragen de handelaars dat het plein zo zou worden ingericht dat geen enkel voertuig aan een constante snelheid het plein kan doorkruisen. Aangezien de voetpaden in de nieuwe plannen verdwijnen (alle verkeer op hetzelfde niveau), zou de snelheid van gemotoriseerde voertuigen fysisch vertraagd moeten worden (verkeersremmers). Dat is in de 'voorlopige' plannen niet voorzien.

Een laatste aspect dat de RLE in haar advies belichtte, was het esthetische. Omdat er meer ruimte komt voor terrassen vinden de handelaars het belangrijk dat er een nieuw horecabeleidsplan wordt uitgewerkt dat eenvormigheid van horeca-terrassen nastreeft en garanties biedt dat al die terrassen goed onderhouden en niet verwaarloosd worden.

Op de gemeenteraad van oktober uitte Patrick Demaerschalk in naam van CD&V eveneens zijn bezorgdheid (zie persbericht in bijlage) en drong er bij het schepencollege op aan de proefopstelling ernstig te nemen en deze te organiseren in nauwe samenwerking met de handelaars. Deze test zou eigenlijk al moeten uitgevoerd zijn in september en oktober.  Waar wacht het schepencollege op. Demaerschalk beklemtoonde dat CD&V niet tegen de heraanleg van het gemeenteplein is - na meer dan 60 jaar is dat absloluut nodig - maar de plannen zoals ze vandaag voorliggen, schaden de belangen van handelaar en Hoeilander. De resultaten van de online enquête bevestigen dit standpunt in ieder geval.

In haar antwoord, toonde het schepencollege zich niet echt bereid om in te gaan op de voorstellen van CD&V. Ook de RLE kreeg in het antwoord op haar advies weinig garanties dat de plannen op de aangehaalde punten zouden worden aangepast.  Waarom de handelaars nooit op voorhand zijn geraadpleegd over het nieuwe gemeenteplein, is een raadsel. Niemand heeft hen gevraagd wat hun wensen waren, al zijn zij toch de eerste belanghebbenden. In een tijd van inspraak en participatie is dit een rare manier van werken. De hoop blijft dat het gezond verstand de plannen nog aanpast.