AFS zoekt gastgezinnen, ook in Hoeilaart!

donderdag 03 mrt 2016

Volgend schooljaar komen opnieuw 200 jongeren van over heel de wereld naar Vlaanderen op uitwisseling via AFS. Ze verblijven een jaar in een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur in al haar aspecten kennen. AFS BHV zoekt 15 gezinnen die hun huis en hun hart willen openstellen voor iemand uit een ander land. Als gastgezin haal je een stukje van de wereld in huis en maak je kennis met een andere cultuur, maar het gaat veel verder dan dat. Voor de gastgezinnen is het een leerrijke ervaring om een buitenlandse jongere in huis te halen. De aanwezigheid van iemand met een andere achtergrond verruimt de blik van alle gezinsleden. Dingen die altijd als evident werden beschouwd, blijken dat misschien toch niet te zijn. De band die tussen de gastfamilie en het nieuwe gezinslid ontstaat, is hecht en voor het leven. Ze hebben er als het ware een zoon of dochter bij.

Een ontmoeting van culturen is steeds een boeiend gegeven. Getuige daarvan zijn de vele gastgezinnen die elk jaar de uitdaging aangaan, sommigen zelfs al voor de derde of vierde keer. Elk gezin heeft zijn eigen verhaal en anekdotes. De samenstelling van de AFS-gastgezinnen varieert van jonge samenwonenden tot iets oudere mensen van wie de kinderen al het huis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past.

Tijdens hun verblijf volgen de buitenlandse jongeren niet enkel les in een lokale school, ze leren ook onze cultuur en onze taal van dichtbij kennen. Door hun verblijf in een gastgezin integreren ze zich gemakkelijk in de lokale gemeenschap. Dit biedt de jongeren een degelijk inzicht in de culturele verschillen en het leert hen om die vanuit een ander standpunt te benaderen.

Door een langere tijd in een ander land te leven, leren de deelnemers wederzijds begrip en respect op te brengen voor de normen en waarden van een andere cultuur. Tijdens hun verdere leven zullen ze nog vaak op deze ingrijpende ervaring kunnen terugvallen.

Meer informatie over gastgezin worden op www.afsvlaanderen.be.

Voor meer informatie: Marc Debruyne, Voorzitter Oudercomitee AFS-BHV, telefoon: 0495/28.38.53 – email: debruyne.marc@telenet.be