Bouwers verkaveling Paloker mislopen premie van €1400! (persbericht CD&V)

donderdag 19 nov 2015

Op de gemeenteraad van 23 november 2015 zal het gemeentebestuur een herwerkt premiereglement voor de bouw en renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen voorleggen.

Net zoals het huidig bestaand reglement wil Hoeilaart hiermee een belangrijke financiële steun geven aan iedereen die er bewust voor kiest om een zéér energievriendelijke woning te bouwen. Dit alles kadert ook in het nieuwe klimaatactieplan van Hoeilaart.

“ Als CD&V Hoeilaart onderschrijven wij natuurlijk dit klimaatactieplan. Dit plan werd opgemaakt in kader van het eerder goed gekeurde burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie en dat reeds in andere Vlaamse gemeenten in uitvoering is ”. aldus gemeenteraadslid Wim Laureys

Het nieuwe premiereglement voorziet enkel in een premie indien uw nieuw gebouwde woning minstens het E35 peil heeft, terwijl men volgens het huidig reglement reeds een premie krijgt vanaf een E60 peil. Hoe lager het E-peil van uw woning, hoe energievriendelijker uw woning is. Wettelijk zal vanaf het jaar 2016 het E-peil van elke nieuwbouw minstens E50 bedragen.

Door het nieuw premiereglement zullen o.a. vele bouwers op de gemeentelijke verkaveling Paloker plotseling hun subsidie verliezen. Bij de aankoop van hun bouwgrond werd hen verplicht te bouwen volgens de strenge E40-norm.

Vanaf 1 januari 2016 zullen zij wel geen gemeentelijke premie meer krijgen. Een vergelijking tussen het huidig en nieuw premiereglement:

Iemand die vandaag op de verkaveling Paloker een nieuwbouw woning bouwt met een E-peil van 40 verliest dus vanaf 1 januari 2016 het volledig subsidiebedrag van 1.400 €.

Wij gaan niet akkoord dat het gemeentebestuur hen eerst verplicht te bouwen conform de strengere eis om minimum het E40-peil te behalen om dan vanaf nieuwjaar het premiereglement aan te passen waardoor zij minstens 1.400 € mislopen “, zo besluit raadslid Wim Laureys.

Het nieuw reglement komt eerder over als een financiële besparingsoefening in plaats van een echte stimulans voor bijkomende energievriendelijke woningen. CD&V Hoeilaart vraagt dan ook dringend een aanpassing van het voorstel.

Alain BORREMAN, Patrick DEMAERSCHALK, Wim LAUREYS, Jan VAN ASSCHE (Gemeenteraadsleden voor CD&V Hoeilaart)