En plots is de weg naar het bos afgesloten (oproep tot actie)

zondag 02 mei 2021

Net een jaar geleden berichtten we op Hoeilander.be over de weg naar het bos aan de manège Musette die onwettelijk werd afgesloten door de eigenaar van de manège. Ondanks het vele protest en de beloften van de burgemeester is er in dit dossier niets gebeurd. Regelmatig dreigt de eigenares haar honden los te laten op toevaliige wandelaars die deze erkende trage weg gebruiken.  Lees hier het artikel van vorig jaar. Een aantal wandelaars en ruiters hebben nu de hoofden samengestoken om tot actie over te gaan. Deze illegale toestand mag immers niet blijven duren. Het is een schande dat het gemeentebestuur nog steeds niet heeft ingegrepen, ondanks het ontegensprekelijk argument: 

"Dit pad, hoewel privé, is officieel vermeld als onderdeel van de trage wegen. In verschillende documenten van de gemeente staat deze vermeld als een onverharde weg. Ook in de topografische kaarten van het National Geographic Institute. Hij draagt ook GR-padmarkeringen (bijlage 1). In het bijzonder wordt in artikel 6.5.2 van de RUP Zonevreemde maneges duidelijk het volgende gesteld: deze trage weg “dient in alle weersomstandigheden toegankelijk te zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters” (bijlage 2)."

Het blijft een raadsel waarom de burgemeester andermaal niet aan de kant van de Hoeilander staat maar om welke reden dan ook partij kiest voor Musette, ondakns het feit dat de toestand ronduit gevaarlijk is.

Hieronder vind je de brief die gericht wordt aan de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad. wij doen een oproep deze te ondertekenen en door te sturen. Meer info onderaan dit artikel.

3 Mei 2021

Verzoek ter attentie van: 

Meneer Steven Coppens, Voorzitter van de Gemeenteraad en dhr. Tim Vandenput, Burgemeester

We hebben de eer om u in onze hoedanigheid van ruiters, regelmatige gebruikers van het Zoniënwoud, te schrijven over het pad dat van de Brusselsesteenweg naar het Zoniënwoud en langs de parkeerplaats en de buitenpiste van de Musette-manege loopt. Dit pad, hoewel privé, is officieel vermeld als onderdeel van de trage wegen. In verschillende documenten van de gemeente staat deze vermeld als een onverharde weg, ook  in de topografische kaarten van het National Geographic Institute. Hij draagt ook GR-padmarkeringen (bijlage 1). In het bijzonder wordt in artikel 6.5.2 van de RUP Zonevreemde manèges duidelijk het volgende gesteld: deze trage weg “dient in alle weersomstandigheden toegankelijk te zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters” (bijlage 2).

Dit pad wordt dagelijks gebruikt door wandelaars en ruiters, om het Zoniënwoud binnen te gaan of te verlaten, zonder hinder of obstakels, bedoeld om de bewegingsvrijheid te beperken. Zoals blijkt uit verschillende getuigenissen die we konden verzamelen (bijlage 3), is dit reeds sinds vele jaren en zonder onderbreking het geval.

Volgens Artikel 13, § 1 van de Decreet van 3 Mei 2019 houdende de gemeentewegen, “Grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek werden gebruikt, kunnen in aanmerking komen als gemeenteweg”.

De eigenaars van manège Musette hebben het afgelopen jaar besloten om hindernissen te plaatsen om de doorgang op dit pad te ontmoedigen. Onze meervoudige toenaderingspogingen zowel bij die laatste als bij de gemeente met het verzoek om dit pad weer vrij te geven, hadden geen succes (bijlage 5). Zelfs integendeel, het verhinderen van de doorgang door de plaatsing van obstakels is alleen maar toegenomen, zoals te zien is op de twee bijgevoegde foto's (bijlage 4). Betrokkenen beweren dat ze alleen proberen de rust van de lessen in hun buitenpiste te verzekeren, geconfronteerd met de herhaalde passage van fietsers, dat ze de doorgang van ruiters niet verhinderen en dat een wandelaar altijd in staat moet zijn om te reageren op de obstakels die hij tegenkomt. 

Op maandag 5 april werd een van ons, een ervaren amzone, het slachtoffer van een ernstig ongeval doordat haar paard in paniek raakte ter hoogte van de hindernissen. Ze moest enkele weken in het ziekenhuis worden opgenomen met een schedelbreuk, hersenbloeding, gebroken ribben en een gebroken bekken. 

Het is dus duidelijk dat deze obstakels, naast het feit dat ze  Artikel 6.5.2 van de RUP Zonevreemde maneges niet respecteren, een echt gevaar vormen voor paarden en ruiters. Deze situatie kan niet voortduren en we vragen u daarom de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het publiek en met name dus ook de ruiters dit pad in alle veiligheid kunnen blijven gebruiken.

Wij sturen u in het bijzonder een verzoek, in overeenstemming met Artikel 13, § 2 en 3, van het decreet van 3 Mei 2019, om de gemeenteraad te laten vaststellen dat deze trage weg “gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek gebruikt werd”, aangezien zo'n “vaststelling van rechtswege het publiek recht van doorgang tot gevolg heeft en deze op een veilige manier bevestigd  Het moedwillig plaatsen van obstakels die deze toegang verhinderen is onaanvaardbaar.

De ondergetekende:

Naam:

Adres:

Handtekening:

Je vind deze brief en het formulier ook in bijlage. Het is de bedoeling dat je deze ondertekent en doorstuurt naar pticabochard@hotmail.com of redactie@hoeilander.be.