GSM-mast van 35 meter hoog in de dorpskom (fotosimulatie)

dinsdag 04 apr 2017

Op de jongste gemeenteraad hebben de meerderheidspartijen OpenVLD en PROHoeilaart beslist om het licht op groen te zetten voor de bouw van een nieuwe GSM-mast op het voetbalterrein van ERCH (hoek Kapelstraat  - Overijsesteenweg). Deze mast zou niet minder dan 35 meter hoog worden en haast overal in Hoeilaart zichtbaar zijn. Om een idee te krijgen: de watertoren is 28 meter hoog en de kerk ongeveer 25 meter. Tel daar nog eens 10 meter en het wordt duidelijk wat voor een mastodont in het centrum van onze gemeente komt te staan.

Het is trouwens niet voor het eerst dat een GSM-operator zo'n toren op zijn verlanglijstje heeft staan. 13 jaar geleden luidde al eens hetzelfde verzoek maar het toenmalige gemeentebestuur weigerde toen categoriek. Wat de meerderheid ertoe gebracht heeft dit plots wel aanvaardbaar te vinden, is amper te vatten.

De CD&V-oppositiefractie probeerde de gemeenteraad, voor de stemming, nog op ander gedachten te brengen, maar tevergeefs. 

Er werden door CD&V niet minder dan 8 vragen gesteld waarop amper een antwoord kwam:

  1. Is er noodzaak voor een bijkomende GSM mast in Hoeilaart ? uit wat blijkt dit (welk onderzoek)?
  2. Zijn er alternatieven onderzocht? zo ja dewelke?
  3. Wat is het beleid naar toekomstige uitbreidingen op andere locaties ? Van andere operatoren?
  4. Werd er reeds een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd / toegekend?
  5. Werd of wordt er een openbaar onderzoek gehouden?
  6. Art 1,2: de huurder heeft het recht om binnen de ruimte zijn installatie uit te breiden (zonder enige toelating van de verhuurder). Is dit verstandig ?
  7. Artikel 10,2: de huurder mag onbeperkt onderverhuren, enkel meldingsplicht aan de verhuurder ? is dit verstandig ? Hoeveel kan deze uitbreiden ? Wat is de impact op de omgeving ?
  8. Is het niet nuttig om advies te vragen aan de GECORO (visie op toekomstige gsm masten)

Nergens in het dossier zitten gegevens waaruit kan afgeleid worden dat een dergelijk hoge mast noodzakelijk is voor de GSM-communicatie in onze gemeente. Alhoewel er tal van foto's aanduiden waar de mast zal geplaatst worden, heeft men het nagelaten om ook een simulatie te maken van de impact van de mast op het landschap. (n.v.d.r.: de fotosimulatie, zie boven, geeft je een idee). 

Voor CD&V is het schandalig dat men zomaar ingaat op deze vraag van Proximus. En dit terwijl er in Hoeilaart niemand last heeft van een slechte gsm-ontvangst en je het hoge masten gemakkelijk kan vermijden door meerdere kleine masten te plaatsen. CD&V  begrijpt totaal niet waarom Open VLD en PRO Hoeilaart deze beslissing hebben genomen, zonder enige vorm van inspraak en consulatie van de directe omwonenden en de bevolking. Geen enkele adviesraad is hiervan op de hoogte.

CD&V Hoeilaart laat weten zich te zullen verzetten tegen een dergelijke manier van handelen, dit dossier in de toekomst  op de voet te volgen en de bevolking constant op de hoogte houden.

Voor dit verknoeien van de dorpskom zal de gemeente een schamel bedrag van €4500 per jaar ontvangen. De aanvrager, Proximus, mag deze mast zelfs nog onderverhuren aan andere operatoren.

Dat deze GSM-mast dominant aanwezig zal zijn in het straatbeeld, blijkt voor het gemeentebestuur geen enkel probleem. Na het volbouwen van onze groene gemeente schakelt de bestuursmeerderheid nog een tandje bij in het volledig verstedelijken van ons mooie dorp. Dat een 'groene' partij dit spelletje meespeelt, is niet te vatten!