Hoeilaartse scholen moeten plots duizenden Euro's ophoesten voor gebruik gemeentelijke sporthal!

dinsdag 02 feb 2016

Totaal onverwacht en zonder enige vorm van voorafgaandelijk overleg heeft het gemeentebestuur de beide basischolen 'Het Groene Dal' en 'Sint-Clemens' via e-mail laten weten dat er voortaan, voor het gebruik van de sporthal, een aanzienlijke vergoeding moet betaald worden. Voor het Groene Dal zou het gaan om een kleine €5000, voor Sint-Clemens klimt het bedrag tot ongeveer €6500. Tot vandaag waren de scholen geen vergoeding verschuldigd en iedereen leek tevreden met deze regeling. 

Dat dit plotse prijskaartje uit de lucht komt vallen, is het gevolg van het nieuwe gemeentelijke verhuurreglement dat ook al voor veel commotie zorgde bij de cultuurverenigingen. Normaal zou een dergelijke maatregel ten minste eerst voor advies moeten voorgelegd worden aan het scholenoverleg (het gemeentelijke adviesorgaan) maar dit is niet gebeurd. 

Voor de scholen is dit een pijnijke situatie, deze bedragen zijn allereerst niet gebudgetteerd, maar de scholen zitten ook met het gegeven van de maximumfactuur waardoor deze kosten niet kunnen doorgerekend worden aan de leerlingen. Er moet dus geld gezocht worden binnen de werkingsmiddelen die al bijzonder afgemeten zijn.

Waarom het gemeentebestuur deze loodzware prijsverhoging heeft doorgevoerd is een raadsel. Ook op de gemeenteraad is hiervan nooit gewag gemaakt. Het is geen geheim dat de gemeente druk uitoefent op de scholen opdat zij hun sport- en andere infrastructuur ter beschikking zouden stellen van de gemeente. De schepen van onderwijs en sport heeft daar al vaker op gehamerd,  maar door de overbevolking in de scholen wordt de draagkracht van alle lokalen al meer dan voldoende op de proef gesteld. Een nog intenser gebruik zou de scholen opnieuw aanzienlijk op kosten jagen om nog niet te spreken van de extra beveiliging van de gebouwen. Is deze prijsverhoging een straf voor het niet op  haar wenken bediend worden van de schepen?

Op het onderwijsoverleg van vorige maandag was de schepen niet bereid om dit punt te bespreken. De wereld op zijn kop, want het had eigenlijk allang moeten besproken zijn.Het is ver gekomen als een adviesorgaan al niet meer zelf mag bepalen wanneer een probleem wordt besproken.

Onze Hoeilaartse scholen hebben het al niet gemakkelijk om het onderwijs zo optimaal mogelijk aan te bieden. Ruimtegebrek en infrastructuurbeperkingen maken het tot een hele uitdaging om de kwaliteit dagelijks te verzekeren. Iets waar beide scholen tot vandaag nog steeds wonderwel in lukken. Het optrekken van dergelijke kosten met meer dan €10 000 is een slag in het gezicht voor wie het goed meent met het onderwijs, waar meer dan 700 Hoeilaartse gezinnen uiteindelijk het slachtoffer van zullen worden.

De hoop is er dat de gemeente op haar beslissing zal terugkomen en in de eerste plaats in overleg zal gaan met de betrokkenen om op die manier tot de beste oplossing te komen. Wordt zeker vervolgd!