Huurder van serre op Kelleveld wacht al maanden tevergeefs op antwoord van de burgemeester

vrijdag 07 okt 2016

In "De Serrist" van deze week lazen wij een bericht over het serreproject "Kelleveld". Blijkbaar is de huurprijs voor de serre op Kelleveld gestegen met 50%.  De lezersbrief die we hieronder afdrukken gaat dieper in op het probleem. De schrijver is boos omdat de burgemeester geen antwoord geeft op zijn vragen. Dit resulteert trouwens ook in een posterprotest op zijn gevel in de Weemstraat.

Serreproject Kelleveld: meer vragen dan antwoorden

Op 27 juni is de onderstaande brief als mail naar burgemeester Vandenput vertrokken. De dag nadien is een mailtje ter bevestiging van ontvangst aangekomen. Sindsdien is er geen nieuws. Zondag 9 oktober is het opendeurdag op Kelleveld. Opendeurdag wel, open antwoorden nog niet.

Burgemeester,

Ik ben Toon Lowette (Weemstraat 4), de echtgenoot van Greta Vogels die nu voor het vierde jaar serre nr 4 op Kelleveld huurt. De huur die 3W Plus aanrekent voor de serre is dit jaar met 50% verhoogd: 200 euro voor 2015, 300 euro voor 2016.

50% erbij ineens is zeer verrassend. Nog meer verrassend is dat dat op geen enkele manier is aangekondigd, niet schriftelijk, niet mondeling, niet voor het contract eind 2015 afliep, niet in het begin van 2016, niet nadat ik al op 18 januari 200 euro betaald had voor 2016 (het huurcontract bepaalt dat er in het begin van het jaar betaald wordt zonder betalingsuitnodiging, vandaar) en ook niet toen Greta nietsvermoedend op 11 februari het contract ondertekende bij de heer Vanpee die daarvoor naar Kelleveld was gekomen.

We hebben nu het ondertekend contract teruggestuurd gekregen en inderdaad er staat 300 euro huur in.

Hoewel Greta ondertekend heeft (zonder het echt gelezen te hebben – wat niet verstandig is – dat geeft ze toe), aanvaarden wij deze prijsverhoging niet en richt ik mij nu tot u met deze vragen:

•    Weet de gemeente dat 3W Plus zonder voorafgaande mededeling de huurprijs van een serre met 50% heeft verhoogd?

•    Wanneer is deze verhoging beslist? In 2015 of 2016?

•    Heeft 3W Plus het recht om binnen de concessieovereenkomst hogere huurprijzen op te leggen?

Voor zover ik het begrijp, betaalt de gemeente Hoeilaart aan 3W Plus een bepaald bedrag om Kelleveld te onderhouden en er per jaar 1 serre te restaureren.

Zes verhuurde serres op Kelleveld brengen met die verhoogde huurprijs samen een schamele 600 euro per jaar extra op. Dat is in het hele budget voor Kelleveld allicht maar een peulenschil. Moet dat echt van de huurders komen? Moet er meer geld in het 3W Plus-laatje komen door de huur van een serre stilaan onbetaalbaar te maken? Elitaire huurders in een sociaal werkproject?

(Overigens: de huur van een druivelaar in de Royal-serre is op twee jaar tijd van 25 over 35 naar 60 euro per gebont gegaan!).

Precies omwille van die steile prijsverhoging van 50% stel ik mij als huurder maar ook als burger/belastingbetaler van Hoeilaart bepaalde vragen:

•    Gaat de dienstverlening van 3W Plus door die prijsverhoging verbeteren? (Wat is precies de afgesproken dienstverlening? Krijgt de gemeente waar voor zijn geld?)

•    Welke bijkomende prestatie mogen we voor de site verwachten? Of is het een platte prijsverhoging zonder enig voordeel voor de huurder?

•    Kan de huurprijs volgend jaar nog verder stijgen?

En door het totaal onverwachte en voor mij willekeurige karakter van de prijsverhoging, kom ik ook nog bij de volgende vragen:

•    Is het eigenlijk rechtmatig en is het logisch dat 3W Plus als concessionaris een goed verhuurt dat het niet bezit?

•    Klopt het eigenlijk dat het contract tussen concessionaris en huurder wordt opgemaakt, en niet tussen eigenaar en huurder?

•    En bepaalt de eigenaar niet de huurprijs?

Dat is niet zonder belang. 3W Plus heeft – zo hebben we een paar maand geleden in een gemeenteraad gehoord – een bijkomend concessiecontract van een jaar gekregen. De huurders nu ook, en dat is een zeer korte termijn. Een groentetuin is een werk van lange termijn; een serre met daarin groenten én druiven is per definitie iets van nog langere termijn. Ik ga nu in mijn vierde serrejaar voor het eerst twee derden van de druivengrappen mogen laten groeien, met uitzicht op een eerste volle oogst misschien in mijn vijfde jaar. Moeten huurcontracten voor een serre dan niet per definitie voor een lange termijn gelden? Voor onbepaalde tijd zoals in volkstuintjes (waar doorgaans geldt: levenslang - zo lang je maar de grond bewerkt en je aan het reglement houdt)?

Zeg nu zelf, het klopt toch niet dat de duur van een huurcontract afhangt van het contract met de concessionaris. Stel u een appartementsgebouw voor waar een huurder een nieuw contract moet tekenen wanneer er een nieuwe beheerder voor onderhoud, verwarming en verbouwing komt. Dat is onzin, en vermoedelijk zelfs onwettelijk, niet? Een fair contract op lange termijn hoort dus te worden afgesloten tussen de gemeente en de huurder.

Niet alleen de prijsverhoging vecht ik dus nu aan, ook de termijn van de contracten en de concessionaris als contractpartij. Greta heeft dit intussen ook persoonlijk duidelijk gemaakt aan de heer Vanpee toen hij op 30 maart langskwam aan de serre.

Het contract tussen Hoeilaart en 3W Plus loopt eind dit jaar af. De gemeente zal dus een nieuw contract afsluiten met de huidige of met een andere concessionaris. De onlogica dat het huurderscontract gebonden is aan dat contract is nu evenwel ook een opportuniteit, nl. voor meer duidelijkheid en openheid

•    over de dienstverlening en de onderhoudswerken,

•    over het materiaal dat tot Kelleveld behoort,

•    over de verantwoordelijkheden en verantwoordelijken ter plaatse,

•    over de communicatie met de huurders,

•    over de vertegenwoordiging van de huurders

•    over de verhuur van hele en halve serres

•    en over duidelijke en afdwingbare regels voor huurders vanuit het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.

Op die manier kan het contractjaar 2016 eigenlijk heel nuttig worden zowel voor gemeente en huurders als voor het erfgoed dat we samen in ere houden.

Ik hoop snel antwoorden en duidelijkheid te krijgen.

Toon Lowette

Tot zover deze brief (eerst verstuurd op 17 april, herverzonden op 27 juni). Zonder antwoord. Rechtstreeks toch niet. Wordt volgende week vervolgd.