Schepenwissel brengt Annelies Vanderlinden in het college.

donderdag 17 dec 2015

De gemeenteraad van vorige woensdag nam afscheid van schepen Jean-Paul Van Horenbeke die volgens het bestuursakkoord na drie jaar de fakkel doorgeeft aan Annelies Vanderlinden, beiden OpenVLD.  Zijn bevoegdheden worden als volgt verdeeld: 'Lokale Economie' gaat naar Joris Pijpen, 'Verkeer & Mobiliteit' naar Marc Vanderlinden, 'Milieu en Duurzaamheid' naar Annelies Vanderlinden. De bevoegdheid 'Gen-werken' wordt in het persbericht van OpenVLD niet meer vermeld. 

Bevoegdheden schepen Uytterhoeven verder uitgekleed.

Daarnaast verliest Els Uytterhoeven de bevoegdheden 'Sociale Zaken en Welzijn' en 'Ontwikkelingssamenwerking' aan Annelies Vanderlinden. Haar bevoegdheid 'Toerisme en Erfgoed' verhuisd naar Joris Pijpen. Zij blijft nog enkel bevoegd voor 'Cultuur', 'Feestelijkheden' en 'Senioren'.

De bevoegdheid 'Afvalbeleid' verhuist van Marc Vanderlinden  naar Annelies Vanderlinden.

Kan je nog volgen? Jean-Paul Van Horenbeke, om gezondheidsredenen niet aanwezig op zijn laatste gemeenteraad als schepen, blijft wel actief als gemeenteraadslid (voor de meerderheid). JP is al meer dan 45 jaar politiek bezig in onze gemeente en zal dat ook de volgende drie jaren blijven. Dat JP de voorbije drie jaar bijzonder weinig steun en medewerking kreeg van zijn eigen OpenVLD-ploeg heeft hem ietwat verbitterd.

Het bruto jaarloon van een schepen te Hoeilaart is 60% van €58075,52, het loon van de burgemeester: dus €34845,3.  In de begroting van 2016 staat voor het volledige schepencollege een vergoeding van €260494 (voor wie nog graag in Belgische frank rekent meer dan 10,5 miljoen BEF).

Na de lange gemeenteraad bood Annelies alle aanwezigen een drankje en een hapje aan bij GABY. Met twee schepenen als inwoner, wordt de Jan Lindstraat nu een politiek wel erg succesvolle straat!. Wij wensen Annelies veel succes met de nieuwe wending in haar jonge leven (39 jaar).