Vlaamse actie in het centrum

zaterdag 08 okt 2016

Zaterdagochtend werd het centrum van Hoeilaart wakker in het aanschijn van tal van afficheborden met de tekst: "welkom in onze Vlaamse gemeente", zwarte letters op een gele achtergrond. De initiatiefnemers noemen zich "de Vlaamse Vrienden van de Ring, een tot nu toe onbekende actiegroep waarover op Google niets is terug te vinden. Gaat het hier om een lokale actiegroep of zijn het mensen van buitenaf?  We hebben er het raden naar.

Geheel onverwacht komt de actie niet echt. Burgemeester Vandenput heeft zich de laatste weken, o.a. met zijn initiatief rond 'meer België', de 'wijk in de kijker Pittoreske' en de happening rond de paardensport, nogal 'on-Vlaams' opgesteld . Vooral zijn antwoord in de gemeenteraad op een vraag van de oppositie rond zijn taalgebruik dat indruist tegen de eigen gemeentelijke reglementen, zette kwaad bloed. Hij stelde immers dat niemand hem moet vertellen welke taal hij op openbare gelegenheden in onze gemeente spreekt, dat hij daar de volledige vrijheid heeft, reglementen of niet.

Of deze actie een goed idee is? Om de burgemeester lik op stuk te geven, in ieder geval niet, want zo wordt zijn imago bij de Franstaligen alleen maar versterkt: de burgemeester die het voor hen opneemt ..! Aangezien deze meerderheid drijft op de stemmen van de anderstaligen, kan je je wel inbeelden waarom de affiches niet meteen werden weggehaald. Deze actie speelt iets te veel in de kaart van de huidge meerderheid die zelf niets liever doet dan polariseren! 

Hoeilaart zijn Vlaamse identiteit laten behouden, is een enorme uitdaging. Hoe deze problematiek aan te pakken en welke initiatieven moeten genomen worden zijn geen evidente vragen. Maar hoe sympathiek deze affiche-actie ook mag zijn, ze polariseert  en daar koopt onze Vlaamse gemeenschap niks voor. Een sterker signaal zou zijn als iedereen individueel zijn of haar ongenoegen zou uiten over het taalstandpunt en -beleid van onze burgervader. Een e-mailtje sturen bijvoorbeeld.  Maar zo zit de Hoelander niet in elkaar.

Dat een maximale versterking van het Vlaamse vereniginigsleven een van de wapens is in de strijd voor het behoud van het Vlaams karaktervan Hoeilaart, staat buiten kijf. Zolang het socio-culturele initiatief 100% in handen ligt van het Vlaamse deel van de bevolking, blijft Hoeilaart een duidelijk Vlaamse identiteit hebben en uitstralen. De verenigingen hebben het vandaag niet gemakkelijk en kunnen alle steun gebruiken.  Jammer dat het gemeentebestuur net in dat beleidsdomein al enkele maanden bezig is om de structuren onherstelbaar af te breken. Dit kan toch enkel maar toevaliig zijn, niet !?!

Uiteraard is er niks op tegen om te zeggen en te schrijven dat iedereen welkom is in onze Vlaamse gemeente, maar diegenen voor wie de boodschap bedoeld is, zullen deze anders interpreteren. We zijn benieuwd wat de Franstalige media er weer van gaan maken ...

Wordt het niet hoog tijd om samen met alle socio-culturele spelers het debat aan te gaan en eindelijk een degelijk Vlaams beleid uit te tekenen? Of moet het schip eerst volledig zinken?