Wie wordt de Gouden Pien 2021?

maandag 22 mrt 2021

Ook dit jaar zal in Hoeilaart opnieuw de Gouden Pien toegekend worden, een jaarlijkse trofee van verdienste voor personen en verenigingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze Hoeilaartse samenleving. Voor de 10de keer zullen vijf nieuwe verdienstelijke Hoeilanders en één vereniging gehuldigd worden. Omwille van de Covid-19 pandemie, zal de uitreiking dit jaar uitzonderlijk digitaal gebeuren.

Iedereen uit Hoeilaart kan zijn/haar verdienstelijke kandidaat nomineren voor elk van de volgende zes categorieën : 

  • Vrouw   -35 jaar
  • Man      - 35 jaar
  • Vrouw   +35 jaar
  • Man      +35 jaar
  • Lifetime (man of vrouw)
  • Hoeilaartse vereniging

Op basis van het aantal ontvangen nominaties wordt nadien een shortlist samengesteld per categorie, waaruit we opnieuw samen met jou de uiteindelijke winnaars kiezen. Zover zijn we echter nog niet. Eerst verwachten wij jouw nominaties.

Wie komt er hiervoor in aanmerking ?

Eenieder die een verdienstelijke prestatie voor Hoeilaart heeft geleverd in 2019 - 2020, die Hoeilaart doet bewegen, die initiatief heeft genomen, die het verschil gemaakt heeft,…. komt in aanmerking. Hoeilanders met een politiek mandaat en de leden van de partijbesturen van de politieke partijen kunnen niet genomineerd worden. De Gouden Pien kan je maar eenmaal winnen!

Hoe kan je hieraan deelnemen ?

Stuur voor zaterdag 10 april een e-mail naar degoudenpien@gmail.com met een naam voor (liefst) elke categorie en met een korte motivatie, waarom jouw kandidaat het verdient. Je kan dit doen via het online invulformulier(facebook.com/goudenpien) of je kan je nominaties via een brief ook sturen naar "Gouden Pien 2021", p/a Youri Vandervaeren, Baron Jacques de Dixmudestraat 14A te Hoeilaart.

Hoe blijf je verder op de hoogte ?

Volg de strijd om de Gouden Pien 2021 op facebook, op Hoeilander.be of via uw vertrouwd weekblad De Serrist.

De Gouden Pien is een trofee genoemd naar Armand Pien, een bekende publieke figuur uit Hoeilaart en gedurende 37 jaar de vertrouwde weerman bij de nationale radio- en televisieomroep. Armand Pien overleed in 2003.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/goudenpien

Volg ons op Instagram: https://www.instagram.com/goudenpien