Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Woonuitbreidingsgebied omgezet in woongebied. Projectontwikkelaars krijgen vrij spel! (persbericht CD&V)

woensdag 29 okt 2014

Op de gemeenteraad van vorige donderdag stonden twee RUP's  (ruimtelijk uitvoeringsplan) op de agenda. CD&V keurde een ervan, het RUP  “Herbestemming serregebieden” mee goed. Dankzij dit RUP kunnen nu een aantal restpercelen grond eindelijke bebouwd worden. Het gaat hier over een aantal stukken grond gelegen in o.a. de Veldstraat, Sloesveldstraat en de Hoeilaartse weg en die tot op heden niet gelegen waren in woongebied, ook al zijn de aanpalende percelen wel reeds lang bebouwd.

Anderzijds stemde CD&V tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Woonuitbreidingsgebied Nilleveld”. Dit plan gaat over percelen grond die dankzij dit RUP nu plotseling bouwgrond worden. Het bouwrijp maken van woonuitbreidingsgebied kan voor CD&V enkel indien deze gronden bestemd zijn voor jonge gezinnen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals in de verkavelingen Het Leen en Paloker. Dit RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld houdt daar vandaag geen rekening mee, waardoor ook  projectontwikkelaars vrij spel krijgen. Zo’n operatie zal de verkaverlingsdrang in Hoeilaart enkel maaar doen toenemen met op korte termijn ook gevolgen voor de mobiliteit in Hoeilaart, de toename van het aantal kinderen in de basisscholen, ... Het omzetten van woonuitbreidingsgebied naar woongebied is een grote onoverdachte stap.

Het gemeentebestuur kiest er dus zelf om door in verhoogde snelheid te evolueren naar een toekomstige voorstad van Brussel. CD&V stemde daarom tegen en stelde dat Hoeilaart i.p.v. dergelijke RUP's op te make,n eerder een sturend beleid zou moeten voeren met een rem op de ongecontrolleerde bouwdrang van projectontwikkelaars.

Alain Borreman, Patrick Demaerschalk, Wim Laureys, Jan Van Assche - Gemeenteraadsleden CD&V 

 Voor info : Wim Laureys, fractieleider - E-mail : wim.laureys@hoeilaart.be - Gsm : 0475 24 26 41

(persbericht)