HOEILAART KREUNT ONDER DE SCHULDEN (deel 1)

woensdag 20 jul 2022

Althans , dat blijkt uit de Jaarrekening van de Gemeente Hoeilaart voor het jaar 2021. Vooral het autonoom gemeentebedrijf HOLAR  heeft op een balanstotaal van 10 miljoen euro een schuldenlast van 9 miljoen euro. Geen enkele bankier zal op basis hiervan nog 1 euro krediet verstrekken. Maar ook in de rekeningen van de Gemeente en het OCMW zitten addertjes onder het gras. En vraagtekens. En fouten. Daar komen we later op terug. Dat weerhoudt het gemeentebestuur er niet van om een toelichting te schrijven bij deze jaarrekeningen die leest als een Open VLD pamflet  of als een sprookje. Een bloemlezing:

1) We werken samen met de politie voor meer veiligheid:

Hoeilaart is nog nooit zo onveilig geweest. Daar kunnen vooral de inwoners van het centrum over  meepraten.

2) We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur:

De kern van Hoeilaart, de Biesmanslaan met zijn uitlopers rond de kerk en rond de scholen is nog nooit zo verkeersonveilig geweest.

3) We gaan voor duurzaamheid en milieu:

Ze zijn blijkbaar vergeten dat de herziening van het Gemeentelijk Structuurplan voor een groot deel op de schop kwam. Ze gingen groengebieden omtoveren tot bebouwbare oppervlakte. Ze zetten via het RUP Kern de poort wagenwijd open voor projectontwikkelaars die in de kern megalomane projecten tekenen . De bevolking laat zich horen en zien.  Coalitiepartner PRO vond het eerst geen prioriteit. Nu twijfelen ze. Overigens: van de vier projectgebieden in de kern hebben ze maar 1 kunnen realiseren. De andere zitten muurvast.

4) Welzijn:

Er is ondertussen een nieuw kinderdagverblijf neergepoot waarvan de kost aanvankelijk   geraamd werd op 3 miljoen euro dat uiteindelijk meer dan 4 miljoen euro gekost heeft. Een gemiddeld kinderdagverblijf van dezelfde oppervlakte kost in Vlaanderen 1,5 miljoen à 2 miljoen euro. Waarom toch weer zo duur?

5) We verhogen de financiële draagkracht van gezinnen en alleenstaanden:

Alhoewel we een welvarende gemeente zijn tonen cijfers aan dat armoede ook in Hoeilaart toeneemt. Vaak verborgen.

6) We zorgen voor een sportaanbod op maat van de hedendaagse sportbeoefenaar

Wij zouden denken dat ook hier de investeringen eerder gaan naar bovengemeentelijke infrastructuur. Het is niet langer een site voor de Hoeilander maar eerder voor ook daarbuiten. De Gymzaal is ontwikkeld voor Belgische competities. Grootheidswaanzin. De exploitatie van de sportinfrastructuur  is overigens verlieslatend in 2021.

Dat op sommige beleidsdomeinen wel goed werk geleverd wordt kunnen we niet ontkennen :

Dit bestuur is een trouwe partner van het HORECA- leven. En dat is goed. Maar is het soms niet wat overdreven? Het heeft er de schijn van dat elke andere economische activiteit “niet telt” Bijvoorbeeld: de Drukkerij van Hoeilaart( De Serrist) moet verdwijnen.

Voor het seniorenbeleid zijn er goede ideeën maar niet zoveel concrete initiatieven. Vraag dat maar eens aan de senioren die buiten het centrum wonen.

Participatie, vrijwilligers en gemeenschapsvorming worden gestimuleerd. Dat klopt. Hoeilaart bruist ten gepasten tijde. Maar daar staat meestal weinig budget tegenover.

De communicatie en dienstverlening is bij momenten behoorlijk. Maar op andere momenten niet. Tijdens de coronacrisis was dit duidelijk. Maar de inspraak en openbaarheid van bestuur laat vaak te wensen over. Het is dikwijls moeilijk om openbare documenten te bemachtigen. Veel burgers krijgen niet eens een antwoord op hun vragen. De adviesraden zijn vaak een lachertje.

Men poogt een goede interne organisatie en processen uit te bouwen, maar dat lukt soms niet. De IT problemen zijn veelvuldig en we krijgen daar maar weinig uitleg over. De administratie draait bij momenten vierkant en kan het werk niet aan binnen redelijke termijnen.

Tot slot: een jaarrekening dient niet om zichzelf op de borst te slaan. Maar wel om een concreet en correct beeld weer te geven van de financiële toestand van de  gemeente.  Dat doet dit bestuur niet. En al  zeker niet in de besluiten die eruit te trekken zijn.  Wij gaan dit wel doen in een volgende bijdrage.

1575 keer gelezen