2de buurtvergadering speelplein Mariënparking

zondag 16 feb 2014

Zondag 16 februari - Voor de tweede keer werden de buurtbewoners van het speelterrein Mariën door het gemeentebestuur uitgenodigd op een informatievergadering. Ook in de buurt van dit speelterrein in het centrum van Hoeilaart is er nog altijd een ongenoegen over het onveiligheidsgevoel en de overlast die door niet-buurtbewoners veroorzaakt wordt.
Hierbij wordt dikwijls terecht of onterecht verwezen naar de aanwezige jeugd, al dan niet uit Hoeilaart, die zich regelmatig verzamelen rond dit speelterreintje, ook 's avonds tot heel laat in de nacht. Het gemeentebestuur noemt ze de 'hangjongeren".
 
Ook al wordt het onveiligheidsgevoel door het gemeentebestuur enigzins geminimaliseerd, toch werden er de voorbije maanden enkele maatregelen genomen. Het sluitingsuur van het speelterrein werd teruggebracht tot 22 uur, de politie voert tijdelijk (?) bijkomende voetpatrouilles in buurt, het schepencollege heeft bijkomende 'hangmannen' aangesteld.
 
Niettegenstaande Hoeilaart reeds 2 voltijdse jeugdconsulenten in dienst heeft, zullen deze bijkomende "hangmannen" mee instaan om contact te leggen met de niet-georganiseerde jeugd die zich regelmatig rond het speelterrein verzamelen. Dit is een gevolg van een interessante studie die enkele jaren geleden in Hoeilaart werd uitgevoerd maar waarmee sindsdien, spijtig genoeg, niets mee gedaan werd.
 
Tijdens deze informatievergadering bracht een politie-inspecteur van de zone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst een toelichting over het Buur Informatie Netwerk (BIN) dat bij hen zopas werd opgericht op de inbrakenplaag tegen te gaan.
 
Het gemeentebestuur van Hoeilaart stelt zich de vraag om, enkel in het centrum van Hoeilaart, ook zo'n BIN op te richten. Ook al gaat de vergelijking met de oprichting van zo'n netwerk om inbraken tegen te gaan hier voor dit specifiek probleem niet op, toch moet dit voorstel ernstig overwogen worden. Misschien wel best eerst wachten op een grondige evaluatie vanuit de politiezone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst. We kunnen er alleen maar uit leren.
 
Hopelijk beperken alle initiatieven vanuit het gemeentebestuur zich niet tot alleen de zogenaamde hangjongeren, maar zal het gemeentebestuur werk maken van een totale aanpak tegen het onveiligheidsgevoel dat leeft bij heelwat buurtbewoners.
 
Leuk te vernemen is het voornemen van het gemeentebestuur om de wijk rond het speelveldje om te toveren tot Wijk in de Kijker 2014. Als er voldoende draagvlak is in de omgeving, kan dit initiatief een succes worden. Het zou leuk zijn indien alle bezoekers van de wijk hierbij actief betrokken worden.