Bescheidenheid siert de man ...

dinsdag 15 mei 2012

Beste burgemeester
Sta me toe om toch even, eenmalig en voor het laatst, te reageren op uw goed rapport van professor Matthijs, uit Het Laatste Nieuws, waar u de laatste weken zo gretig mee uitpakt. Een liberale krant en een liberale burgemeester : een voorspelbare combinatie.
Het zal u misschien verbazen maar ik wil zijn cijfer niet betwisten. Zij zijn immers de correcte weergave van de financiële situatie van onze gemeente eind 2010. Dat is vooral te danken aan de optimale toestand waarin u het bestuur van ons overnam op 1 januari 2007 (u dankte er ons nog voor in uw inauguratiespeech) en aan het feit dat de belangrijkste uitgaven, zoals bijvoorbeeld het rusthuis pas vanaf 2011 en de monsteruitgaven voor het nieuwe Felix Sohiecentrum pas eind 2012 en vooral de volgende jaren aan de oppervlakte komen.
U kent het gezegde: ‘met cijfers kan je alles bewijzen’, maar ons kan u daar niet mee misleiden.  
Ik hecht meer waarde aan objectieve analyses zoals die van uw eigen managementteam waarin onder meer uw gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger zetelen. Zij schreven in de toelichting van de begroting het volgende:
  
“Sinds 2009 heeft er zich een negatieve kentering voorgedaan, die zich vertaalt in een negatief resultaat eigen dienstjaar. Het meerjarenplan geeft daarenboven ondubbelzinnig aan dat het negatief resultaat jaar na jaar toeneemt”.
 
In gewone mensentaal wil dit zeggen dat in Hoeilaart sinds 2009 de jaarlijkse inkomsten niet meer volstaan om de jaarlijkse uitgaven te dekken en dat we dus stelselmatig onze spaarpot leeghalen. Elke goede huisvader en -moeder weet dat dit niet lang vol te houden is. Privé-bedrijven die op dergelijke wijze geleid worden, blijven niet lang bestaan en hebben een grote kans op faling.
 
U verdedigt zich graag door te stellen dat een gemeente geen bank is, waarmee u probeert goed te praten dat onze’ spaarpot’ elk jaar sneller krimpt. Als bedrijfsleider en goed huis vader verbaast me dit. Ik heb geleerd dat een mooie reserve noodzakelijk is om ook in moeilijke tijden voldoende middelen te behouden om maximaal aan de noden van onze gemeente te voldoen. En die moeilijke tijden, dat weet iedereen, komen er aan.
 
U misbruikt uw 9/10 rapport, u noemt het ‘grootste onderscheiding’ door de indruk te wekken dat de professor uw volledige beleid heeft doorgelicht. Niet is minder waar, hij heeft het enkel over de financiële toestand op einde 2010 en spreekt zich zeker niet uit over het feit dat een groot deel van onze straten er erbarmelijk bijliggen, dat het Gemeenteplein, de Albert Biesmanslaan en het grote kruispunt na zes jaar nog steeds niet vernieuwd zijn, dat het kunstgrasveld aan de Kapelstraat tot op de draad versleten is, dat uw jeugd, sport en cultuurbeleid leiden aan ernstige bloedarmoede waarbij de verenigingen meer en meer aan hun lot worden overgelaten, dat Hoeilaart, toeristisch gezien, nog amper iets voorstelt, dat uw verkeers- en mobiliteitsbeleid van een haast kinderlijk niveau is, dat uw woonbeleid maar een ambitie heeft: Hoeilaart zo snel mogelijk volbouwen in samenwerking met vooral dure bouwpromotoren die niets te maken hebben met betaalbaar wonen voor jongeren en jonge gezinnen.
 
U zal me niet horen zeggen dat u de voorbije zes jaar geen positieve dingen gedaan hebt - het zou er maar aan mankeren- maar als mijn kinderen thuiskomen met 9/10 op een kleine overhoring dan weet ik dat ik ze daarvoor zal feliciteren en aanmoedigen, maar dat de weg naar een goed eindrapport nog lang, moeilijk en alles behalve zeker is.
Diezelfde bescheidenheid had ik bij u graag teruggevonden maar zo zit u blijkbaar niet in elkaar.
Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij uw uitspraak dat u in Hoeilaart een “eerste Groot Hoeilaarts Referendum” gehouden heeft (net voor de verkiezingen toen) en dat u op basis daarvan uw beleid gevoerd heeft. Ook hier mis ik wat bescheidenheid. Als democratisch politicus word ik bang als collega’s een populistische verkiezingsactie plots de status van een referendum toedichten. Zo zit inspraak en participatie in een democratische gemeenschap niet in elkaar. Ik hoop van harte dat er in de toekomst echte referenda komen, zoals bijvoorbeeld in Zwitserland, over alle belangrijke investeringen en projecten. U mag dan wel de perceptie creëren dat de Hoeilander mee beslist maar dat staat in schril contrast met de wijze waarop u met adviezen van de gemeentelijke raden (cultuur, sport, ruimtelijke ordening, jeugd, milieu …) omgaat.
 
De volgende maanden worden druk. Gemeenteraadsverkiezingen zijn uitermate belangrijk voor de wijze waarop het toekomstig Hoeilaart gevormd wordt. Met ‘een hart voor Hoeilaart’ presenteert het kartel CD&V/N-VA een sterke ploeg en een project dat duidelijk kiest voor een ander beleid dan wat u de voorbije zes jaar eigenzinnig doorgedrukt hebt. De Hoeilander zal dan beslissen in wiens handen de toekomst van Hoeilaart het beste ligt. U zal het ons wel niet kwalijk nemen dat wij de mening toegedaan zijn dat onze ploeg meer troeven heeft. Te bescheiden worden, hoeft nu ook weer niet.
 
Jan Van Assche
CD&V Voorzitter

3090 keer gelezen